NEXT GEN

เผยโพล “คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหน?” ในเลือกตั้ง2562

21 มีนาคม 2562…มาร์เก็ตบัซซ เผยโพลความคิดเห็น ชี้คนไทย 87% มีแนวโน้มจะโหวตพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ เมื่อถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ

โพลจากมาร์เก็ตบัซซ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562

เมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรกที่คนไทยกังวลมากที่สุดคือ

  • มลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55%
  • รถติด 40%
  • การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ-อุณหภูมิ 39%

สำหรับพวกเขาและอนาคตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพฯ ซึ่งกทม.เป็นเมืองใหญ่ที่ประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ มีแนวโน้มว่าปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษและรถติดจะเป็นปัญหาใหญ่

ในขณะที่คนไทยมองว่า พวกเขาได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือตัดสินใจที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหวังให้สถานการณ์ดีขึ้น  มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งบอกว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เช่น
  • 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้พยายามลดการใช้พลังงานที่บ้าน
  • 41% มีการคัดแยกขยะ
  • 33% เริ่มรีไซเคิลขยะ
  • 30% ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก

คนไทยยังมองอีกว่ารัฐบาล และประชาชนควรต้องร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศของประเทศ

สำคัญไปกว่านั้นคือ 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มจะโหวตให้พรรคการเมืองที่มีแผนรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาร์เก็ตบัซซ (Marketbuzzz) กล่าวว่า ไม่แปลกใจเลยที่โพลล่าสุดรายงานว่ามลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่การรับรู้และข้อมูลข่าวสารเพียงแค่นี้ จะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยต้องการมากกว่าแค่การพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการให้คนไทยและรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลก่อนที่จะสายเกินไป

“เราไม่สามารถหันหลังให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กำลังเผชิญได้ และการสำรวจครั้งนี้ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่ต้องอาศัยแผนความร่วมมือและนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยอย่างจริงใจ เพื่อที่จะชักจูงให้พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรม”

บาร์โทลี่ กล่าวในท้ายที่สุดว่า รัฐบาลพร้อมที่จะเป็นแกนนำให้เรื่องนี้หรือไม่ ?

 

 

You Might Also Like