NEXT GEN


SIMS 4 EXPANSION PACK ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

29 กรกฎาคม 2563…เกมชุดที่ว่านี้เน้นเรื่องความยั่งยืนให้กับครอบครัว SIMS แต่ละแห่ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกการลงคะแนนเสียงในละแวกบ้าน

จุดสนใจ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผสานกับแนวคิด “Eco Lifestyle” EXPANSION PACK ชุดที่ 9 สําหรับ The Sims 4 ออกแบบมาเพื่อจํากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ SIMS ชุดนี้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบางอย่างกับวิธีที่ผู้เล่นแต่ละคนใช้อยู่ และตอบสนองกับชุมชนในท้องถิ่นของพวกเขา

The Sims 4 Eco Lifestyle expansion pack นำเสนอคุณสมบัติใหม่ ๆ รวมทั้งทรงผมใหม่ , เฟอร์นิเจอร์, ที่อยู่อาศัยและเครื่องกลต่างๆ. อย่างไรก็ตามระบบ eco-footprint นั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งช่วยทําให้บ้าน SIMS และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมีความยั่งยืน

Sims เป็นชุดของความคิดที่หลากหลาย เช่น โครงการริเริ่มของเมืองขนาดใหญ่, การซื้อเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น อุปกรณ์เก็บน้ำฝน และแผงเซลล์แสงอาทิตย์) หรือโดยการอัพเกรดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ด้วยชิ้นส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

จุดสําคัญที่สุดของเรื่องนี้คือ ความคิดริเริ่มของชุมชนที่เรียกว่า Neighbourhood Action Plans (NAPs) แผนเหล่านี้ มีทั้งการทําความสะอาดพื้นที่ใกล้เคียง, การปลูกต้นไม้ใหม่, ตกแต่งสวนหรือใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน. การนำความคิดริเริ่มเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่อง “Green” มาใช้ ช่วยให้ Sims สร้างผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองของพวกเขา

ทุกการกระทําที่คุณดําเนินการจะได้รับการจัดหมวดหมู่ว่าเป็น “เพื่อนบ้าน” หรือ “เป็นมิตร” และจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ คะแนนเพิ่มพิเศษเหล่านี้จะใช้ในการลงคะแนนเสียงใน NAPs ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งกําหนดแผนการพัฒนาสําหรับเพื่อนบ้าน Sims ทั้งหมด

สิ่งที่ได้รับ : Eco Lifestyle Expansion Pack เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดที่จะทําให้ผู้เล่นคิดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขา และ Sims ของพวกเขามีชีวิตชีวามากขึ้น ขณะที่มันไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์พิเศษพิสดารใด ๆ เพียงแต่ให้รู้สึกเหมือนการสื่อสารที่ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากจะส่งผลให้ The Sims ยังเป็นเกมที่ทรงพลังยาวนานต่อไป

ที่มา

You Might Also Like

Pin It on Pinterest