NEXT GEN

ผู้จัดอีเว้นท์ทั่วโลกร่วมขับเคลื่อนความโปร่งใส : ความตระหนักรู้ด้วยเมนูอาหารที่ติดฉลากสภาพภูมิอากาศ

15-16 พฤษภาคม 2567…การใช้ฉลากผลกระทบต่อภาวะโลกรวน เป็นวิธีหนึ่งที่การจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถโน้มน้าวใจ ทำให้ผู้ร่วมงานเลือกตัวเลือกเมนูที่ยั่งยืนมากขึ้น

ผู้จัดอีเว้นท์ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการจัดงานมาตรฐานให้เป็นเวอร์ชันที่ยั่งยืนมากขึ้น Journey ของงานแสดงสินค้าและการประชุมสามารถนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จึงไม่ควรมองข้าม เรื่องแรกๆ คือ อาหารและเครื่องดื่มที่เสิร์ฟในสถานที่

เนื่องจากมากกว่าหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย์เชื่อมโยงกับระบบอาหาร รายการอาหารและเครื่องดื่มที่เสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมงานสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของงาน

ในงาน COP28  MAF Carrefour นำฉลากผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศแบบองค์รวมมาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารโดยร่วมมือกับ HowGood และ Vusion ป้ายเหล่านี้แสดงภาพแบบดิจิทัลบนผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 รายการในการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นได้ง่าย ใช้ประกอบการตัดสินใจเมื่อต้องบริโภค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างว่า ทำเรื่อง ESG เติบโตสะสมเฉลี่ย 28 % ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เมนูฉลากคาร์บอนในงาน Climate Week NYC 2023 | เครดิตภาพ: HowGood

HowGood เป็นกลุ่มนักวิจัยอิสระที่มีฐานข้อมูลความยั่งยืนด้านส่วนผสมอาหารใหญ่ที่สุด ให้ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่แม่นยำ โดยใช้ประโยชน์จากปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพืชผลและสถานที่ตั้งสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมากกว่า 90,000 รายการ

แทนที่จะอาศัยค่าเฉลี่ยทั่วโลก HowGood สามารถได้รับข้อมูลแบบละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์ต่างๆ ดำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนโดยรวม และเพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดและปราศจากการฟอกเขียว สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบนบรรจุภัณฑ์

การติดฉลาก HowGood  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นชัดเจนในการลดคาร์บอน ช่วยให้องค์กรต่างๆ แสดงความโปร่งใส ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สื่อสารถึงความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ตั้งแต่จุดเริ่มจนถึงชั้นวางขาย  ระบบการให้คะแนนเรียบง่าย แสดงให้เห็นว่าประสบความสำเร็จ โดยระบุว่า “ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ดี” เพื่อชี้ไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ขณะที่การเน้นคุณลักษณะเฉพาะ เช่น WaterSense, Fairtrade หรือ Clean Label ให้รายละเอียดชัดเจนและรวดเร็วแก่ผู้ซื้อ

HowGood มีแผนนำเสนอเมนูอาหารที่มีฉลากสภาพภูมิอากาศกับ 2 อีเว้นท์ในปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถเลือกเมนูอาหารได้อย่างมั่นใจ โดยมีข้อมูลสนับสนุนว่า แต่ละฉลากจะแสดงบนเมนูอาหารของว่างและอาหาร เมื่อมีผู้ชมแบรนด์ต่างๆ เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับพลังของการกล่าวอ้างที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ รวมถึงสามารถช่วยขยายความเป็นไปได้ระดับโลกของแบรนด์ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทำอยู่

ที่มา คลิกภาพ

ตัวอย่างกิจการที่ทำเรื่องนี้อยู่ คือ Chipotle สตาร์ทอัพ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Fast Casual Dining เน้นใช้ส่วนผสม แบบ Organic บูรณาการแนวทางที่คล้ายกันเข้ากับโครงการริเริ่ม Real Foodprint ประเมินความยั่งยืนของส่วนผสมทั้ง 53 รายการในเมนู ทำให้คำนวณผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่แท้จริงของทุกออเดอร์

เครื่องมือติดตามผลกระทบของ Real Foodprint จะพิจารณาตัวชี้วัดหลัก 5 ประการเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของแนวทางปฏิบัติในการจัดหา ได้แก่ คาร์บอนในบรรยากาศที่น้อยลง จำนวนน้ำคิดเป็นแกลลอนที่ประหยัดได้ สุขภาพของดินที่ดีขึ้น การสนับสนุนที่ดินอินทรีย์ และการหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะ

เตรียมพร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการใช้ฉลาก

ขณะที่การติดฉลากมีเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องตระหนักถึงข้อผิดพลาดของการฟอกเขียว หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบเกี่ยวกับปัญหา เช่น

-Green Claims Initiative ของสหภาพยุโรปกำหนดให้แบรนด์ต่างๆ ต้องจัดให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้
-Green Guides ของคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission) ช่วยให้นักการตลาดหลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างที่ไม่ยุติธรรมหรือหลอกลวง และมีเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ มั่นใจว่าพวกเขากำลังคืบหน้าเรื่องความยั่งยืน

การให้ข้อมูลที่เข้มงวดและตรวจสอบแล้วช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำกล่าวอ้างด้านความยั่งยืนสามารถยกระดับเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างแท้จริง และบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ ESG ที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างราบรื่น การมองหาวิธีการที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เป็นจุดเริ่มต้นดีที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์หรือบนชั้นวาง

 

ที่มา

 

You Might Also Like