NEXT GEN

หุ้นรักษ์โลกผันผวนสั้น มั่นใจอนาคตยังดี ชวนคว้าโอกาสทำกำไรธุรกิจที่มีแนวคิด ESG

17 มีนาคม 2565…บลจ.กสิกรไทย ประเมินสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะสั้น เชื่อมั่นธุรกิจที่มีแนวคิด ESG มีอนาคตไกลสอดรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน   แนะนำ 2 กองทุนหุ้นรักษ์โลก ‘K-CHANGE และ K-CLIMATE’ โดยผู้ลงทุนที่ถือกองทุนนี้อยู่สามารถถือต่อไปได้ ส่วนผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนในช่วงที่ราคา NAV ปรับตัวลง

นาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ความผันผวน ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น และชะลอการเข้าลงทุน ซึ่งกองทุนหุ้นรักษ์โลกของกสิกรไทย ทั้งกองทุน K-CHANGE และ K-CLIMATE เป็นอีกหนึ่งกลุ่มกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในครั้งนี้

เนื่องจาก หุ้นในพอร์ตส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตสูง (Growth) ซึ่งผู้ลงทุนมักเลือกที่จะขายหุ้นกลุ่มนี้ออกมาก่อนเพื่อทำกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงและผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าดัชนีชี้วัด อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของหุ้นทุกตัวในพอร์ตและไม่มีการปรับสัดส่วนใด ๆ โดยให้ความเห็นว่าความผันผวนดังกล่าวไม่มีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในระยะยาว เนื่องจาก บริษัทที่เลือกลงทุนล้วนมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และสามารถปรับตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจ

นาวิน อธิบายมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นรักษ์โลก (กระแสหลักของโลก ภาพบน @กองทุน K-CHANGE K-CLIMATE ภาพล่าง @K-CLIMATE)

“จากการที่หลายประเทศได้คว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้ธุรกิจพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเป็นที่ต้องการในตลาดทั่วโลกมากขึ้น ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นรักษ์โลก โดยมองว่าเป็นธีมการลงทุนที่อยู่ในกระแสหลักของโลก และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจที่นำแนวคิด ESG มาปรับใช้จะมีความสามารถในการแข่งขัน และมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาว”

นาวินกล่าวในท้ายที่สุด สำหรับผู้ลงทุนที่ถือกองทุน K-CHANGE และ K-CLIMATE ยังสามารถถือต่อไปได้ โดยมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในระยะสั้นอาจปรับตัวลง และจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นได้ในระยะถัดไป สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถหาจังหวะทยอยเข้าลงทุนเพิ่มได้ในช่วงที่ NAV ปรับตัวลงเช่นนี้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สามารถลงทุนในกองทุนหุ้นรักษ์โลกเริ่มต้นเพียง 500 บาท

 

You Might Also Like