NEXT GEN

BBGI ขยายฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

28 มกราคม 2565…BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในประเทศไทย ผนึกพันธมิตรระดับโลกเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Synbio สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสีเขียว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) เปิดเผยถึงความพร้อมและศักยภาพด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของ BBGI แผนการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) ถือเป็นธุรกิจ New S-Curve ใหม่ของ BBGI โดยจะดำเนินการผ่านโมเดลธุรกิจด้วยการเป็น Strategic Partner กับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ต่อยอดจากพื้นฐานความชำนาญและประสบการณ์ของ BBGI ในฐานะผู้นำธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย

“ปัจจุบัน BBGI ได้ร่วมเป็นพันธมิตรและลงทุนในบริษัท Manus Bio Inc. หรือ Manus บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่มีความหลากหลาย ซึ่ง BBGI สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อทำการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงได้เป็นอย่างดี เพื่อผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลก”

ล่าสุด BBGI และ  Manus จัดตั้งบริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (“WIN”) เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงของ Manus ในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 12 ประเทศ ซึ่ง WIN ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ NutraSweet ที่ให้ความหวานและรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาล แต่ไม่มีแคลอรี่ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน (Reb M) สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม และ ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานบรรจุซอง (Table Top) สำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรมและผู้บริโภคทั่วไป

พร้อมกันนี้ WIN ได้เริ่มแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวใน 5 ประเทศหลักในภูมิภาคเอเชีย และ อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อพัฒนาเป็นสูตรสินค้าจัดจำหน่ายต่อไป

นับเป็นการเสริมแกร่งให้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ BBGI ที่มีมูลค่าสูงใน 4 กลุ่มธุรกิจหลักที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ส่วนประกอบชีวภาพในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Bio-Nutrition Ingredients) ส่วนประกอบชีวภาพในเครื่องสำอาง (Biocosmetic Ingredients) ส่วนประกอบชีวภาพในยา (Bio-Pharmaceutical Ingredients) และวัสดุชีวภาพ/สารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Bio-Materials / Active Ingredients) รวมถึงแบรนด์ B Nature Plus สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพโดยตรง

 

You Might Also Like