NEXT GEN

เมืองไทยประกันชีวิต สร้างประวัติศาสตร์ คว้า Hall of Fame ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมประกันภัย

5 พฤศจิกายน 2564…เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ติดต่อกัน 4 ครั้ง และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน นับเป็นความโดดเด่นสูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัย

จากความโดดเด่นด้านการบริหารงานในทุกมิติ ทั้งการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพ บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเข้าถึง ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  การจัดการด้านสังคม (Social)  และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เดินหน้าเข้ารับ 3 รางวัล เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี

ถือได้ว่า “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563” ครั้งนี้สร้างประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ให้ เมืองไทยประกันชีวิต เนื่องจากเป็นรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่นและมีความแข็งแกร่งรอบด้าน ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้

“เมืองไทยประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับ 3 รางวัลอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นสุดยอดความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลและพร้อมเดินเคียงข้างทุกช่วงของชีวิต ผ่านนโยบาย “MTL Trusted Lifetime Partner” พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคน เราขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนแห่งความเชื่อมั่นและโอกาสจากลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทุกท่าน ทั้งหมดนำมาซึ่งการได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้”  สาระ กล่าวถึงการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

สำหรับ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พิจารณาจากคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันภัยสำหรับรายย่อย

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังสามารถคว้า “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563” ซึ่งจัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมให้การนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของเมืองไทยประกันชีวิตที่สะท้อนถึงการทำงานที่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันยุคสมัย

 

You Might Also Like