NEXT GEN

สมาคมประกันชีวิตไทย ย้ำมีความคล่องตัวปรับขยายความคุ้มครองสุขภาพ @โควิด-19

5 สิงหาคม 2564…เมื่อโควิด-19 จะมีโอกาสเป็นโรคที่จะไม่จบลงง่าย ๆ ผู้บริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบันยืนยันการพยายามปรับแบบประกันออกมาให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะนี้ 

สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ อุปนายกฝ่ายการตลาด หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ กิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการ และพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกันเปิดเผยข้อมูล “ธุรกิจประกันชีวิตครึ่งแรกปี 2564”

ในส่วนหนึ่ง ได้กล่าวถึงกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพทุกตัวที่ทุกบริษัทขายอยู่นั้น (ยกเว้น CI ซึ่งเป็น เป็นโรคร้ายแรง) จะมีการคุ้มครองเรื่องของโควิด-19 อยู่แล้ว ซึ่งมีความคล่องตัวปรับขยายความคุ้มครอง ที่ผ่านมาปีกว่า ๆ คปภ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) อนุโลมให้ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงสนาม Hospitel รวมถึงประกาศ 29 กรกฎาคม 2564 คุ้มครองไปยัง Home Isolation และ Community Isolation

“นอกจากนี้จะเห็นว่ามีหลาย ๆ บริษัทปรับ Waiting Period* ปกติเราซื้อกรมธรรม์ใหม่จะมี Waiting Period 30 วัน ก็มีหลายบริษัทปรับเป็น 14 วัน เป็นการปรับให้กับเฉพาะเรื่องของโควิด-19 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่พยายามปรับแบบประกันออกมาให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะนี้ และเราก็ได้รับการอนุโลมเพิ่มเติมจากคปภ.”

สาระกล่าวต่อเนื่อง ส่วนเรื่องแบบประกันใหม่ ๆ หลายบริษัทพยายามออกแบบประกันให้มาตอบสนองในยามจำเป็นที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามแบบประกันของโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่ยังมีอยู่ และยังไม่หายไปเลยก็มีเช่นกัน

“เรื่องโควิด-19 ยังต้องอยู่กับเราอีกนาน ความท้าทายก็มีกับคนไทยทั้งประเทศ ในส่วนธุรกิจประกันชีวิตพร้อมเต็มที่ที่จะเป็นตัวช่วย ให้กับสังคม ซึ่งบริษัทประกันชีวิตได้ช่วยให้กับสังคม เช่นการให้เครื่องช่วยหายใจ เตียงสนาม รวมถึงช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน”

คลิกภาพขยาย

ส่วนแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยในครึ่งหลังของปี 2564 ภาคธุรกิจประกันชีวิตยังคงมองว่าธุรกิจจะเติบโตได้ตามที่คาดการณ์การเติบโตไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อต้นปี 2564 ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ระหว่าง 590,000 – 610,000 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ – 1 ถึง +1 ซึ่งเป็นการคาดการณ์แบบระมัดระวัง (Conservative) เนื่องจากทิศทางของสถานการณ์การระบาดของโควิด- 19  ที่ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการคาดการณ์ครั้งนี้ก็ยังสอดคล้องกับการคาดการณ์ GDP ของประเทศที่มีการขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 ซึ่งอยู่ในระดับฟื้นตัวช้า (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวในท้ายที่สุดถึงภาคธุรกิจประกันชีวิต มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยไปจนครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านทั้งก่อนและหลังการรับประกันภัย มีฐานะทางการเงินและเงินกองทุนที่มั่นคงเพียงพอต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย และมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศทุกช่องทางและมุ่งพัฒนาต่อยอดคุณภาพการให้บริการโดยนำระบบเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์ได้มากขึ้น

*Waiting Period คือระยะเวลารอคอย ช่วงเวลาที่ประกันไม่คุ้มครอง แม้ผู้เอาประกันจะป่วยเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ก็ไม่สามารถเคลมในช่วงดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีผู้เอาประกันเป็นโรคก่อนซื้อประกันนั่นเอง

 

You Might Also Like