NEXT GEN

เทคโนโลยีช่วยผู้สูงอายุใช้นิ้วกับ Gadjet ป้องกันการหกล้ม

15 มิถุนายน 2564…เมื่อความสามารถของผู้สูงอายุในการรักษาสมดุลของร่างกายลดลง โอกาสหกล้มแรง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นตาม ปัจจุบันมีการค้นพบวิธีช่วยเหลือ ซึ่งเกิดจากการใช้นิ้วเพื่อลดการหกล้มแรง ๆ

1 ในผลลักษณะของการเสียสมดุล คือ แนวโน้มที่ร่างกายจะส่ายไปมาทั้งตอนยืนและเดิน จริง ๆ แล้ว นี่คือการที่ระบบประสาทถูกกระทบ ที่นําไปสู่การล้มแรง ๆ ซึ่งอาจมีผลให้กระดูกหัก และถึงขั้นเคลื่อนไหวไม่ได้

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ที่ Yokohama National University ของญี่ปุ่นสังเกตว่า หากคนส่ายนิ้วไปมา แล้วสัมผัสกับพื้นผิวอะไรสักอย่างที่เบา ๆ เช่น ม่านแขวน หรือกระดาษ แม้สัมผัสเพียงเล็กน้อยก็พอแล้วที่จะทำให้หยุด และไม่ส่ายมือไปมาอีก ซึ่งไม่จำเป็นว่า พื้นผิวดังกล่าวจะต้องแข็งแรงพอที่จะรับร่างกายคน เหมือนกับไม้แผ่นใหญ่ ๆ หรือผนัง

เอฟเฟกต์ข้างต้นเรียกกันว่า “สัมผัสแบบเบาๆ” และนักวิจัยตั้งค่าดังกล่าวเข้ากับระบบของ Wearable หลังการทดลองครั้งแรกที่เป็นการใช้กล้องจับภาพการเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อตรวจจับการส่ายมือไปมาให้สัมผัสวัตถุ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนการตั้งค่าไปวัดการส่ายไปมาของร่างกาย เพื่อตอบสมมติฐานเดียวกัน

เมื่อ Gadjet ตรวจพบว่าผู้สวมใส่เริ่มส่ายไปมา อุปกรณ์ Vibrotactile ที่อยู่บนปลายนิ้วชี้ของแต่ละคนจะเปิดโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์จะกระตุ้นปลายนิ้วทันที แม้จะแรงแต่ไม่ถึงขนาดทำให้ปวด

ทั้งนี้ มีการทดลองระบบ ที่เรียกว่า Virtual Light Touch (VLT) นี้กับอาสาสมัครจำนวน 150 คน อายุตั้งแต่ 60-90 ปี ซึ่งพบว่า ช่วยลดการส่ายไปมาของร่างกายได้อย่างน่าพอใจ ทั้งนี้ บรรดานักวิทยาศาสตร์กําลังปรับแก้เพื่อให้ระบบทำงานได้กับการสัมผัสที่เบาลงและเล็กลงกว่าเดิม

อนึ่ง การวิจัยนี้เป็นของ รศ.ดร. Keisuke Shima ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา

You Might Also Like