CSR

เอ็ม บี เค บริจาคที่ดินเอ็ม บี เค รีสอร์ท 36 ไร่กว่า 400 ล้านบาทไร่ให้มอ.

17 เมษายน 2566… เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket Campus) ขนาด 500 เตียง ในโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขยายและรองรับการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชากรในภาคใต้กลุ่มจังหวัดอันดามัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองสุขภาพโลก ขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้โดย ไกรวิน ศรีไกรวิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟ สมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า อภิชาติ กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

วิจักษณ์ กล่าวถึงเอ็ม บี เค เองมีพื้นที่ในภูเก็ต1,400 ไร่ โดยที่ดิน 36 ไร่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามกอล์ฟ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ ซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองและใกล้หาดป่าตองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 40 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และเพียง 15 นาทีจากหาดป่าตอง ซึ่งที่ดินแปลงสวยขนาดนี้ ย่อมอยู่ในแผนการพัฒนาเรียลเอสเตทของ เอ็ม บี เค อย่างแน่นอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีแผนจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket Campus) ขนาด 500 เตียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รองรับการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชากรภาคใต้ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน (สตูล กระบี่ ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง) โดยจะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่น้อยกว่า 197 คน/ปี และเป็นฐานในการอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี อีกทั้งจะลดการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนไปต่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ครั้ง/ปี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนไม่น้อยกว่า 25,000 คน/ปี และผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 300,000 คน/ปี จะเป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับแนวหน้าของโลก และเป็นฐานในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical Hub อีกด้วย

“เรามองหาที่ดินแปลงใหญ่ในภูเก็ตเพื่อมาทำโครงการนี้ แต่หายากมาก ในครั้งแรกก็มีความคิดว่า ถ้าหาที่ดินไม่ได้จริง ๆ เราก็ต้องมาจัดการบริหารพื้นที่วิทยาเขตของเราใหม่ ซึ่งจะมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย แต่ในที่สุดภาคเอกชนเอ็ม บี เค ก็มาช่วยเรา บริจาคที่ดินแปลงดังกล่าวให้เพื่อโครงการนี้”

โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Perspectives

วิจักษ์ขยายความต่อเนื่องว่า เอ็ม บี เค นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมหาวิทยาลัย หลังจากนี้จะมีการทำงานกันอย่างใกล้ชิด

“ถ้า เอ็ม บี เค สามารถช่วยะไรมหาวิทยาลัยได้ เราก็จะช่วยเหลือ เช่นเบื้องต้น อาจจะมีหอพักของบุคลากรประมาณ 1,000-1,500 คน เราต้องช่วยคิดเรื่องนี้ รวมทั้งที่พักญาติผู้ป่วยที่จะต้องมาอยู่ หรือคอมมูนิตี้ มอลล์ เพื่ออำนวยความสะดวกจะมีไหม สิ่งเหล่านี้เราจะร่วมกันคิดอีกครั้งหนึ่ง”

การมอบที่ดินเพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในครั้งนี้ ยังเป็นการสานต่อพันธกิจของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญและดำเนินพันธกิจ ภายใต้หลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม ( Environment ) สังคม ชุมชน ( Social ) และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งการดูแลสังคม ชุมชนด้านสุขภาพอนามัย นับเป็นพันธกิจหลักของบริษัทด้านหนึ่ง โดยในทุกปี เอ็ม บี เค ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมในเครือเอ็ม บี เค คือ ปทุมวัน ปริ๊นเซส และ ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ เป็น Hospital ที่พักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

 

You Might Also Like