CSR

สามย่าน โค-ออป “โคเลิร์นนิ่งสเปซ” สร้างคุณค่า 5 มิติให้ชุมชนตามเกณฑ์ SROI

23 มิถุนายน 2565…“สามย่าน โค-ออป” ผนึก “ธนาคารกสิกรไทย” สานต่อโคเลิร์นนิ่งสเปซ แบ่งปันพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ในสามย่านมิตรทาวน์ ตอบแทนสังคมด้วยบริการพื้นที่ฟรีให้แก่สมาชิกกว่า 600,000 คนต่อปี โดนใจคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ที่มีองค์ประกอบ แอร์เย็น ของกินถูก เปิดดึก ไฟ-ไวไฟฟรี ปลอดภัย


ปิยะวัลย์ สร้อยน้อย ผู้อำนวยการ สามย่านโค-ออป ภายใต้การบริหารของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ฐิติภร สิริศรีสกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส Business Solution Integration Chapter ธนาคารกสิกรไทย และ สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย ร่วมกันกล่าวถึง “สามย่าน โค-ออป” โคเลิร์นนิ่งสเปซ แบ่งปันพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ในสามย่านมิตรทาวน์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการหาพื้นปลอภัยคิดงาน ติวงานพร้อมเพื่อน ๆ มีสมาธิอ่านหนังสือ หรือมีกิจกรรมเสวนา การบรรยายในกลุ่มสมาชิก ฯลฯ

(จากซ้าย) สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์, ปิยะวัลย์ สร้อยน้อย และ ฐิติภร สิริศรีสกุลชัย

“ความสำเร็จของสามย่าน โค-ออป พื้นที่แห่งการแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน พร้อมยืนหยัดให้บริการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนตลอดการดำเนินการกว่า 3 ปี”

ปิยะวัลย์ ขยายความต่อเนื่องถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2565) ได้แก่

-ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้พื้นที่รวมกว่า 120,000 คน แบ่งเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา 60% ในส่วนนี้ เป็นนิสิตจุฬาฯสัดส่วนสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ในจำนวนนี้เป็นป.ตรีสูงสุด ตามมาด้วยป.โท และป.เอก ขณะที่เป็นบุคคลทั่วไป 40%
-ผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 50,000 คน (ช่วงเวลาปกติที่ไม่ต้องปิดให้บริการจากการแพร่ระบาดของโควิด-19)
-ผู้ใช้บริการมาที่งานเวิร์คช็อป ติวเข้มด้านวิชาการ เทรนนิ่งด้านวิชาชีพ มากกว่า 250 งาน และมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 12,000 คนเกิดชุมชน (Community) ของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมที่แข็งแรง

ทั้งนี้ สมาชิกบุคคลทั่วไป 40% นั้น ส่วนหนึ่งเป็นพนักงานกสิกรไทยเอง ซึ่งทำงานในอยู่ในสามย่านมิตรทาวน์ และบริเวณใกล้เคียง ที่ต้องพื้นที่อื่น ๆ ในการคิดสร้างสรรค์งาน ที่ไม่ใช่ในออฟิศ หรือในธนาคาร สามย่าน โค-ออป จึงเป็นพื้นที่ที่จะตอบโจทย์พนักงานได้ ขณะเดียวกันก็สามารถกลับเข้าออฟฟิศได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผจญกับปัญหาการจราจร

“พื้นที่แห่งนี้ถือเป็น CRM ให้กับลูกค้าของธนาคาร ทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษาทุกปริญญา อย่างปริญญาโทเองส่วนใหญ่จะเรียนหลังเลิกงาน เรียนเสร็จไปคุยกันต่อร้านก็ปิดเร็ว แต่มาที่นี่มีความพร้อมทุกอย่าง ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ราคาไม่แพง ใช้บริการสถานที่ก็ไม่ต้องจ่ายเงิน เป็นพื้นที่ที่ช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี”

ฐิติภร อธิบายเพิ่มเติม พื้นที่แห่งนี้อยู่ในกรอบนโยบาย ESG ในการทำงานของธนาคาร ซึ่งในส่วนของสิ่งแวดล้อม การศึกษา และสาธารณสุข ธนาคารให้ความสำคัญเท่า ๆ กัน และเชื่อว่า สามย่าน โค-ออป จะช่วยส่งเสริมสังคมเป็นพื้นที่แห่งารเรียนได้เป็นอย่างดี

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น สามย่าน โค-ออป ได้ค้นหาเครื่องมือเพื่อการประเมินผลตแอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ได้พบสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Association) องค์กรระดับสากลที่ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าสังคมผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศไทย ตามกรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) ซึ่งครอบคลุมในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

สกุลทิพย์ ขยายความเพิ่มเติม สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยได้ประเมินสามย่าน โค-ออปไว้ว่าทุกการลงทุน 1 บาทในสามย่านโค-ออป จะก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม 3.5 บาท สามารถแบ่งออกเป็นผลตอบแทนด้านสังคมที่สำคัญ 5 มิติ ดังนี้

1.คุณค่าทางสังคมต่อผู้ใช้บริการ (User Value)

ผู้ใช้บริการสามย่าน โค-ออป มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกในการนัดพบ มีประสิทธิภาพในการนัดพบ มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น มีพื้นที่ทางสังคม และสุขภาพจิตดีขึ้น

2.คุณค่าทางสังคมต่อชุมชน (Community Value)

สร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างด้วยการเพิ่มพื้นที่ความสะดวกสบาย และปลอดภัยที่เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับคนทุกวัยและพัฒนาให้เป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง

3.คุณค่าทางสังคมต่อพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Value)

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการ รวมถึงทำให้เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่นของสามย่าน โค-ออป ทำให้แบรนด์ของพันธมิตรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

4.คุณค่าทางสังคมต่อพันธมิตรคอนเทนต์ (Content Partner Value)

สามารถจัดงานเทรนนิ่ง เวิร์คช็อป และทอล์ค ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีสถานที่ที่เปิดกว้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่เนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วม

5.คุณค่าทางสังคมต่อสามย่าน โค-ออป (Space Value)

สร้างคุณค่าการรับรู้แบรนด์สามย่าน โค-ออป ผ่านการสื่อสาร และกิจกรรม โดยขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

“สามย่านโค-ออป มีความโดดเด่นแตกต่างจากโคเวิร์คกิ้งสเปซอื่น ๆ ที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งปกติจะต้องมีค่าสมาชิก ค่าใช้จายแต่ละครั้ง นั่นคือการทำธุรกิจ แต่ที่นี่ไม่ใช่ จึงเป็นเรื่องคุณค่าทางสังคมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการวัดคุณค่าทางสังคม ด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน หรือ SROI เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงาน กิจกรรม เม็ดเงินการลงทุนที่ไม่เพียงสะท้อนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แต่ยังประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

สำหรับประเทศไทย นับเป็นช่วงเริ่มต้นในการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมในการนำเครื่องมือและกรอบแนวคิดมาสู่การพัฒนายกระดับ Impact Performance ขององค์กรต่อสังคม การริเริ่มของสามย่านโค-ออป จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการนำไปสู่การขยายผลสัมฤทธิ์วงกว้างในสังคมไทยต่อไป

เกี่ยวกับสามย่าน โค-ออป
ชื่อ: สามย่าน โค-ออป
ผู้พัฒนา: บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง: ชั้น 2-3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
วันเปิดทำการ: กันยายน 2562
พื้นที่รวม: 1,400 ตร.ม.
จำนวนที่นั่งรวม: 500 ที่นั่ง ประกอบด้วย โซน Open Reading 180 ที่นั่ง โซน Focused Area 146 ที่นั่ง โซน Private Area 119 ที่นั่ง และโซน Amphitheater 55 ที่นั่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก: เชื่อมต่อ MRT สถานีสามย่าน
พื้นที่ออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโซนสำหรับพูดคุย และโซนใช้สมาธิ
จำนวนปลั๊กไฟ และสัญญาณ Wi-Fi เพียงพอต่อการใช้งาน
ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ด้วยระบบสแกนคิวอาร์โค้ดยืนยันตัวตน ติดตั้งกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่ คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งอยู่ในสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งมีโซนรีเทลที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

 

You Might Also Like