CIRCULAR ECONOMY

หน่วยธุรกิจเบียร์ Craft ของ Anheuser-Busch เปิดโครงการรีไซเคิล PPE

26-28 กุมภาพันธ์ 2564…นับเป็นความร่วมมือระดับชาติกับ บริษัทนวัตกรรมรีไซเคิล TerraCycle เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสมBrewers Collective ได้ติดตั้ง TerraCycle Zero Waste Boxes ซึ่งมีไว้สําหรับใส่หน้ากากและถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่โรงเบียร์คราฟท์ 18 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา เมื่อกล่องเต็มแล้วมันจะถูกส่งกลับไปยัง TerraCycle เพื่อรีไซเคิล PPE ที่เก็บรวบรวมจะถูกทําความสะอาด ทำเป็นของเหลว และแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น พื้นระเบียงคอมโพสิต เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง และพาเลทขนส่งที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่

เครดิต คลิกภาพ

การตัดสินใจเน้นที่การรีไซเคิล PPE เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปี 2020 มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเมินว่าสหรัฐอเมริกาใช้หน้ากากเฉลี่ย 45 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการทิ้งในถังขยะรีไซเคิลแบบดั้งเดิม เมื่อการใช้งาน PPE ยังคงดําเนินต่อไป ทั้งถนนสวนสาธารณะ และชายหาดกําลังเต็มไปด้วยถุงมือ และหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

“ความยั่งยืนเป็นจุดสนใจหลักสําหรับบริษัทและพันธมิตรของโรงเบียร์คราฟท์ของเราเสมอ ปีที่แล้วเราได้นําเสนอความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ และไม่เหมือนใครสําหรับอุตสาหกรรมโดยรวม ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ TerraCycle เรากําลังแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการรีไซเคิล PPE อย่างปลอดภัย ขณะที่ยังสร้างโซลูชันที่สนับสนุนชุมชนขนาดใหญ่ด้วย” Marcelo “Mika” Michaelis ประธาน Brewers Collective, Anheuser-Busch กล่าว

นอกเหนือจากการติดตั้ง Zero Waste Boxes แล้วโรงเบียร์บางแห่งยังส่งเสริมการรับรู้ของชุมชนที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการรีไซเคิล PPE ที่เหมาะสมผ่านแคมเปญ Pints for PPE ในท้องถิ่นกับร้านเบียร์ โดยให้สิ่งจูงใจ เช่นบัตรของขวัญหรือสินค้าสําหรับผู้บริโภคที่นํา PPE ที่ใช้แล้วของพวกเขาเข้าสู่ร้านในท้องถิ่น รายละเอียดและระยะเวลาของกิจกรรม Pints for PPE ในท้องถิ่นจะถูกแชร์ในช่องทางโซเชียลของโรงเบียร์ที่เข้าร่วมแคมเปญ

ภารกิจของ TerraCycle คือการ “กําจัดความคิดเรื่องขยะ” และให้บริการโซลูชั่นสําหรับสิ่งของที่ดูเหมือนยากจะรีไซเคิลเช่นหน้ากากและถุงมือที่ใช้แล้วทิ้ง  Sue Kauffman ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ TerraCycle กล่าว

“ด้วยการเปิดตัวโครงการรีไซเคิล Brewers Collective ของ นี้ Anheuser-Busch เป็นผู้นําในอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้รับมือกับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของขยะ PPE ในชุมชนท้องถิ่น และช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสําหรับคนรุ่นต่อไป”

โรงเบียร์ต่อไปนี้เข้าร่วมในโปรแกรม TerraCycle Zero Waste Box ทั้งการวางกล่องที่โรงเบียร์ และร่วมแคมเปญ Pints for PPE หรือทั้งสองอย่าง

เครดิต คลิกภาพ

-10 Barrel Brewing Company (Bend, OR)
-Appalachian Mountain Brewery (Boone, NC)
-Blue Point Brewing Company (Patchogue, LI)
-Breckenridge Brewery (Littleton, CO)
-Cisco Brewers (Portsmouth, NH)
-Devils Backbone Brewing Company (Roseland, VA)
-Elysian Brewing (Seattle, WA)
-Four Peaks Brewing Company (Tempe, AZ)
-Golden Road Brewing (Anaheim, CA)
-Goose Island Beer Company (Chicago, IL)
-Karbach Brewing Company (Houston, TX)
-Platform Beer Co (Cleveland, OH; Columbus, OH)
-Redhook Brewing (Seattle, WA)
-Veza Sur Brewing Company (Miami, FL)
-Virtue Cider (Fennville, MI)
-Wicked Weed Brewing (Asheville, NC)
-Widmer Brothers Brewing (Portland, OR)
-Wynwood Brewing Company (Miami, FL)

ทั้งนี้ ความร่วมมือครั้งใหม่นี้กับ TerraCycle ได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพของสภาพแวดล้อมและชุมชนระยะยาวของ Brewers Collective รวมถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กว้างขึ้นของ Anheuser-Busch ในปี 2025 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลดไฟฟ้า และคาร์บอน การเกษตรอัจฉริยะ, การดูแลทรัพยากรน้ํา และ Circular Packaging

ที่มา

You Might Also Like