CIRCULAR ECONOMY

เผยผลิตภัณฑ์Upcycling Upstyling โดย 3 ผสาน GC ,คู่ค้า,ดีไซน์เนอร์

18 กรกฎาคม 2563…ภายใต้ Circular Economy ต่อยอดสู่แนวคิด GC Circular Living จะต้องพัฒนา Stakeholder ให้เดินไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็นเรื่องที่จะ “ต้องทำ” ในระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม ซึ่งคู่ค้าของ GC มีส่วนสำคัญในการร่วมทางเดิน

วันนี้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานของผู้ประกอบการทั้ง 19 บริษัท ซึ่งเป็นคู้ค้าของ GC ได้ถูกสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ จนกลายเป็นสินค้าหลากหลาย พร้อมวางขายในกลุ่ม ECO-Design

ปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC กล่าวถึงโครงการ โครงการ Upcycling Upstyling เป็นส่วนหนึ่งของ Upcycling ที่ GC สนับสนุนมาโดยตลอด ทาง GC พยายามนำสินค้าพลาสติกที่ใช้แล้ว หรือสินค้าพลาสติกที่เป็น Waste ต่าง ๆ ที่เราใช้แล้วทิ้ง นำมารีไซเคิลใหม่ให้ได้คุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้นโดยมีการใส่ดีไซน์ต่าง ๆ เข้าไป จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์โครงการ Upcycling

“ความเป็นจริง พลาสติกถูกออกแบบมาให้ได้รับความคงทน ให้ใช้ซ้ำหลายครั้ง นี่เป็นที่มาที่เราสร้าง Awarness ว่าพลาสติกที่เราทิ้งแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยคุณค่าที่สูงขึ้น และประโยชน์ใ้ช้สอยที่สูงขึ้น โดยร่วมมือระหว่าง GC คู่ค้าเรา และดีไซน์เนอร์ ในการพัฒนาสินค้าที่เป็น Upcycling ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ได้จริง โดย GC เองจะรับสินค้าเหล่านี้ไปขาย หากต้องการให้เราช่วยขายในช่องทาง CSC หรือศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ นอกจากนี้มีช่องทางขายออนไลน์ หรือ Ecotopia สยามดิสคัฟเวอร์รี่”

บางส่วนของผลิตภัณฑ์ Eco-Design จากโครงการ GC Upcycling Upstyling มีความพร้อมในการขาย และมีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้ว

ผลิตภัณฑ์ Eco-Design จากโครงการ Upcycling Upstylingแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่

-Packaging Design
-Crafts Design
-Fashion Design
-Material and Jewelry Design
-Industrial Design
-Architecture Design

“ความสำเร็จของโครงการครั้งนี้ เกินคาด แรกสุดก็หวังว่าได้ผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ถูกใจแล้ว แต่วันนี้พบว่าสินค้าบางตัวเริ่มมีการติดต่อเพื่อจะนำไปจำหน่ายแล้ว 10 กว่าชิ้น อีกหลายชิ้นทำต้นแบบแล้ว และมีโอกาสพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เราหวังว่าไม่ได้แค่วันนี้วันเดียวเมื่อทำได้แล้วจะพบว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถนำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือต่อยอด”

บรรยากาศระหว่างนำเสนอผลงานตลอด 3 ชั่วโมง โดยผู้บริหารบริษัทคู่ค้าของ GC และ ดีไซน์เนอร์ ซึ่งหลายงานที่ปฏิภาณ และผู้บริหาร GC สอบถามด้วยความสนใจ ทั้งในเชิงการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน การให้พนักงานของบริษัทเข้ามามีส่วนช่วย ฯลฯ

ปฏิภาณกล่าวต่อเนื่องเมื่อเห็นชิ้นงานทั้งหมดตลอดเวลา 3 ชั่วโมงที่มีการนำเสนอ โดยยืนยันว่า มีความพยายามจะจัดโครงการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้คู่ค้ารายอื่น ๆ ของ GC ทุกรายเข้ามาทำงานแบบนี้ร่วมกันประมาณประมาณปีะละ 19-20 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายและผลิตภัณฑ์ Upcycling ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนรับรู้มูลค่าของพลาสติกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปฏิภาณ พร้อมคู่ค้า (ภาพบน) ประกอบด้วย บริษัท ไทยนำโพลีแค จำกัด ธุรกิจ Food Packaging and Flexible Packaging บริษัท ลาวัลย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด ธุรกิจผลิตถุงพลาสติก บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ธุรกิจ Food Packaging บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธุรกิจ รีไซเคิลพลาสติก ไม้เทียม และเฟอร์นิเจอร์ไม้เทียมจากพลาสติก บริษัท ชินวรพลาส จำกัด ธุรกิจ ผู้ผลิตถุงพลาสจิก บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด ธุรกิจ ผลิต แห อวน ประมง บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส.จำกัด ธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายฟิล์มพลาสติก บริษัท เทคนิคแพคเกจจิ้ง จำกัด ธุรกิจฟิล์มพลาสติก Upcycling Shop By GC บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธุรกิจ ผู้ผลิตฟิล์มถนอมอาหารและฟิล์มพันพาเลท PASAYA ธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บริษัท PLASTISSIMO FILM จำกัด ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มพลาสติก บริษัท ทีพีบีไป จำกัด(มหาชน) ธุรกิจ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจร บริษัท Bags and Gloves จำกัด ธุรกิจผลิตถุงมือ แผ่นฟิล์มพลาสติก บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ธุรกิจ แกลอนพลาสติก บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ พื้นปูกระบะ ฉนวนกันความร้อน โรงพยาบาลรามาธิบดี ธุรกิจ Health Care Facility Service บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี ธุรกิจ Health Care Facility Service …และดีไซนเนอร์ (ภาพล่าง) ประกอบด้วย สมชนะ กังวารจิตต์ จาก Prompt Design พลอยพรรณ ธีรชัย และเดชา อรรจนานันท์ จาก THINKK STUDIO ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director/Co-Founder QUALITY ศุภพงศ์ สอนสังข์ จาก Jird Design Gallery ยุทธนา อโนทัยสินทวี จาก The ReMaker กรกต อารมย์ดี จาก KORAKOT เอก ทองประเสริฐ จาก Ek Thongprasert ระรินทร์ ทองมา จาก O&B ศรัณญ อยู่คงดี จาก SARRAN รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ จาก Openbox

 

You Might Also Like