CIRCULAR ECONOMY

SCGC พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิลรักษ์โลก ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมจับมือยูนิลีเวอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดตัว รีฟิล สเตชัน

4 สิงหาคม 2565…เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” พัฒนาเทคโลยีและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิล ชนิด HDPE จากนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกรีน พอลิเมอร์ (Green Polymer) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ทนทาน คงคุณภาพสินค้าภายใน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ล่าสุดร่วมมือกับยูนิลีเวอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดตัวโครงการนำร่องสถานีเติมผลิตภัณฑ์ หรือ รีฟิล สเตชัน ส่งเสริมผู้บริโภคนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถนำบรรจุภัณฑ์เดิมที่ทำความสะอาดแล้ว มาเติมผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ในราคาที่ประหยัดลง โดยสินค้าที่ได้ไม่ต่างไปจากที่จำหน่ายบนชั้นวางปกติ และเมื่อบรรจุภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีกครั้ง เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยผู้บริโภคสามารถสัมผัสประสบการณ์กับขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิลจาก SCGC ได้ที่รีฟิล สเตชัน ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต

นิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ประธานคณะกรรมการ Innovation & Circular Economy เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า

“SCGC มุ่งพัฒนา Green Polymer เพื่อตอบโจทย์เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ล่าสุดได้พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิล ชนิด HDPE ขนาด 1 ลิตร สร้างสรรค์จาก 2 โซลูชันของ Green Polymer โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน ภายใต้โซลูชันการนำกลับมาใช้ใหม่ และเม็ดพลาสติกจากเทคโนโลยี SMXTM จากโซลูชันการลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกที่มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น จึงสามารถลดการใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกลงได้ ทำให้ได้ขวดบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้งาน ที่มีคุณสมบัติเหมือนบรรจุภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกใหม่ และมีสีขาวขุ่นสามารถมองเห็นปริมาณของเหลวภายในได้ชัดเจน และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้อีกครั้ง โดยขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิลนี้ พัฒนาขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรม i2P Centerหรือ Ideas to Products ของ SCGC ซึ่งมีกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งหาโซลูชันให้ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดในเวลาอันรวดเร็ว”

 

นิวัฒน์ กล่าวต่อเนื่อง ความร่วมมือของ SCGC ในครั้งนี้กับยูนิลีเวอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่มีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการใช้ซ้ำ และการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วเพื่อรีไซเคิล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

SCGC มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™) ประกอบด้วยโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่

1.REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้
3.RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่
4.RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน

 

You Might Also Like