CIRCULAR ECONOMY

RabAdapt ถุงปุ๋ย Upcycle สู่สินค้าไลฟ์สไตล์ ช่วยลดโลกร้อนด้วยศิลปะและงานฝีมือ

27 กันยายน 2564…ภายใต้กระบวนการผลิตปุ๋ยตรากระต่าย มีถุงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ 800 ใบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ Upcycle กับพันธมิตรเป็น RabAdapt กระเป๋าไลฟ์สไตล์ นำรายได้จากการขาย ส่งต่อเป็นทุนการศึกษา จากพี่กระต่ายสู่น้องเยาวชนไทย

มนันย์พร เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ (Social Activist Artist) และฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกันเปิดตัวคอลเล็กชัน RabAdapt

มนันย์พร เจียรวนนท์ ,วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ,ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์

“นับเป็นครั้งแรกของการแปลงโฉมกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยกระบวนการ Upcycle ที่นำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบและผลิตเป็นของใช้ชิ้นใหม่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และยังช่วยกระจายรายได้สู่กลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเจียไต๋จะส่งมอบกระเป๋า RabAdaptให้กับร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปจัดจำหน่าย โดยเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป”

มนันย์พร ขยายความต่อเนื่องถึงโครงการนี้ว่า “เจียไต๋” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด ด้วยหลัก 3P ได้แก่ Prosperity, People และ Planet ได้พยายามปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจพร้อมมี Innovation เช่นกระบวนการ Upcycle ถุงปุ๋ยตรากระต่าย

วิชชุลดา อธิบายเพิ่มเติมถึงความร่วมมือในการทำงานครั้งนี้   ตรงกับแนวคิดการทำงานของตัวเองในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นงานศิลปะอันล้ำค่า (Turning Trash to Treasured Art)

“แบรนด์วิชชุลดาเชื่อว่างานศิลปะและการออกแบบที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำคือ ของเหลือใช้ที่เสมือนทรัพยากรของการทำงาน มาถึงกลางน้ำ ก็ได้เชื่อมโยงกับช่างฝีมือตัดเย็บ และปลายน้ำ คือการส่งมอบสินค้าใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ ทั้งหมดเป็นการนำศักยภาพที่แต่ละคนถนัดมาช่วยกัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะล้นโลก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดโลกร้อน”

วีระพันธ์ จันทร์แต่งผล และบานชื่น กรรณิการ์ ตัวแทนกลุ่มช่างตัดเย็บ ผู้ผลิตกระเป๋า กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า
-ด้วยประสบการณ์ในการทำกระเป๋าแฟชั่นมานานกว่า 29 ปี และเป็นช่างแพทเทิร์นของแบรนด์เครื่องหนังแบรนด์หนึ่ง ผมและเพื่อนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมกับคอลเล็กชัน RabAdapt ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืนนี้ และมีหน้าที่ในการผลิตกระเป๋าที่ทำจากถุงปุ๋ยตรากระต่าย ก็เริ่มท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการนำเศษผ้าไหมมาตกแต่งในตัวกระเป๋า ซึ่งช่วยให้งานนี้ออกมาได้อย่างลงตัวและแต่ละใบจะมีลวดลายของผ้าไหมที่ไม่ซ้ำกัน
-นอกจากความภูมิใจที่ได้เห็นผลงานที่เราตั้งใจผลิตกันทีละใบ ๆ แล้ว โครงการนี้ยังช่วยให้เราได้มีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย เพราะทีมช่างต่างถูกพักงานอย่างไม่มีกำหนด โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้พวกเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้”

วิชชุลดา ขยายความต่อเนื่อง นอกจากกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่าย ก็ยังนำเศษผ้าไหม 45 กิโลกรัม จากสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี มาผสานร่วมกันเป็นงานศิลปะด้วยกระบวนการ Upcycle ที่กระเป๋าทั้งหมด 1,000 ใบ มีการจัดเรียงสีสันของเศษผ้าแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ที่ซื้อกระเป๋า RabAdapt ก็เสมือนได้งานศิลปะไปสะสม และยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ส่วนเศษกระสอบถุงปุ๋ยจากการตัดเย็บกระเป๋าทุกใบ ได้นำมาจัดทำ ดิสเพลย์กระต่ายสำหรับโชว์สินค้าคอลเล็กชั่นนี้ได้จำนวน 1 ตัว ขนาด 1.5×1.2×2.5 เมตร ซึ่งช่วยสานต่อแนวคิด Zero Waste ลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตอีกด้วย

คำนวณคร่าว ๆ เบื้องต้น
💚เราลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปได้กว่า 224.9 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
💚เที่ยบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 25 ต้น

ฐาปนีย์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ที่รายได้จากการขาย RabAdapt จะมอบเป็นทุนการศึกษา เพราะยังมีเด็กไทยจำนวนมากที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษาและดูแลติดตามนักเรียนทุนให้เรียนจบชั้น ม. 6 หรือ ปวช. 3 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสและมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแล 8,269 คน ทั่วประเทศ

ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ติดตามนักเรียนทุนใกล้ชิดมากขึ้น โดยร่วมกับคุณครู กลุ่มพี่เลี้ยงอาสาที่มาช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนผ่านออนไลน์และการพูดคุยทางโทรศัพท์ และสำหรับการเรียนการสอนที่ต้องปรับตัวมาเรียนผ่านออนไลน์ เงินทุนที่เด็กๆ ได้รับ ณ ขณะนี้ บางส่วนจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

คอลเล็กชัน RabAdapt ประกอบด้วยสินค้า 5 รูปแบบ โดยการออกแบบของวิชชุลดาจะใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อให้เหลือเศษจากการตัดเย็บน้อยที่สุด
(บนซ้าย) กระเป๋าใบเล็ก ขนาดกระทัดรัด 10.5×11.5 เซนติเมตร ที่ศิลปินได้ย่อกระต่ายตัวน้อยลงมาในกระเป๋า เหมาะสำหรับใส่เหรียญ กุญแจ การ์ด บัตรรถไฟฟ้ารถใต้ดิน หูฟัง สายชาร์จ หรือของใช้จิปาถะชิ้นเล็กๆ เพิ่มความสะดวกในการหยิบและค้นหา และยังสามารถนำไปห้อยติดกับกระเป๋าสะพายข้าง แรบ อะแดป หรือกระเป๋าสุดโปรดใบอื่นๆ เพิ่มลูกเล่นและแต่งเติมสีสันให้การแต่งตัว
สี: ขาว เหลือง และเขียว
ราคาใบละ: 70 บาท
(ล่างกลาง)กระเป๋าคล้องคอ ขนาด 15×23.5 เซนติเมตร สามารถใส่ของได้ทั้งช่องด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งด้านในยังมีช่องเล็กๆ ไว้ใส่ของสำคัญเพิ่มเติม สายกระเป๋าสามารถถอดออกและนำมาเป็นสายคล้องหน้ากากอนามัยได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และจะไม่ทำให้คุณลืมของสำคัญในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ โทรศัพท์มือถือ แว่นตากันแดด ฯลฯ
สี: ขาว และเหลือง
ราคาใบละ 330 บาท
(บนขวา)กระเป๋าคลัชอเนกประสงค์ ขนาด 32×24.5 เซนติเมตร เหมาะสำหรับผู้ที่มีของใช้หลายชิ้นแต่ยังต้องการความคล่องตัว พกพาสะดวก บรรจุสิ่งของชิ้นเล็กและใหญ่ได้ภายใน 1 ใบ สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ แฟ้มเอกสาร สมุด ไอแพด หรือแท็บเล็ตขนาด 10.5 นิ้วได้
สี: ขาว เหลือง และขาวสลับเหลือง
ราคาใบละ 550 บาท
(ล่างขวา)กระเป๋าสะพายข้าง ขนาด 15x33x26 เซนติเมตร ด้วยความจุที่เหลือล้นในรูปทรงที่น่ารักโดนใจ และตกแต่งด้วยเศษผ้าไหมด้านข้างที่มีสีสันไม่ซ้ำกันในแต่ละใบ บ่งบอกตัวตนของคุณด้วยเฉดสีที่คุณชอบ แถมจะเลือกหิ้วแบบคล้องมือหรือสะพายไหล่ก็ได้เช่นกัน
สี: ขาว เหลือง และขาวสลับเหลือง (สีผ้าไหมแตกต่างกันในแต่ละใบ)
ราคาใบละ 1,000 บาท
(ล่างซ้าย)กระเป๋าเป้ ขนาด 10x30x36 เซนติเมตร เอาใจสายลุยด้วยเป้ที่มีความแข็งแรง เพิ่มสีสันของหูกระเป๋าและสายสะพายด้วยผ้าไหมถักมือ สามารถใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และสิ่งของอื่นๆ ได้ครบถ้วน และด้านหน้ายังมีช่องใส่ของเพื่อให้หยิบง่าย แถมด้านข้างก็มีช่องใส่ขวดน้ำหรือร่ม ให้พร้อมลุยไปกับทุกกิจกรรม
สี: ขาว เหลือง และขาวสลับเหลือง (สีผ้าไหมแตกต่างกันในแต่ละใบ)
ราคาใบละ 1,320 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ กระเป๋าคอลเล็กชัน RabAdapt และต้องการบริจาคทุนการศึกษาพร้อม ๆ กัน สินค้ามีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านปันกันทั้ง 16 สาขา และช่องทางออนไลน์ที่ LINE My Shop: pankan online shop หรือ https://shop.line.me/@pankanonline

 

You Might Also Like