ALTERNATIVE

มีเพียงโลกเดียว ! สำหรับลูกหลานทุกคนในปัจจุบัน และอนาคต

6 มิถุนายน 2565…ในจักรวาลมีพันล้านกาแลคซี กาแลคซีของเราเป็นดาวเคราะห์พันล้านดวงแต่มี #OnlyOneEarth มาจัดการเรื่องนี้กันเถอะ โลกเคยเผชิญกับเหตุที่เป็นวิกฤตใหญ่มาแล้ว 3 เรื่อง 

1.สภาพอากาศร้อนขึ้นเร็วเกินไปเกินกว่าทั้งคนและธรรมชาติจะปรับตัว
2.การสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงปัจจัยกดดันอื่น ๆ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตประมาณ 1 ล้านชนิดถูกคุกคามถึงขั้นสูญพันธุ์
3.มลพิษยังคงทำลายทั้งอากาศ ผืนแผ่นดิน และน้ำ

ทางออกของภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ คือ การปฏิวัติทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้น เปลี่ยนจากการทําร้ายโลกมาเป็นดูแลรักษา

ข่าวดีก็คือ ทางออกและเทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้ มีราคาที่ไม่ว่าใครก็ซื้อหาเป็นเจ้าของได้

#OnlyOneEarth เป็นโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2565 ซึ่งเรียกร้องให้มีการดําเนินการร่วมกันและเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เพื่อปกป้องและฟื้นฟูโลกของเรา

“มีเพียงโลกเดียว” เป็นสโลแกนสําหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นที่สตอกโฮล์มในปี 1972 โครงการนี้ทําให้การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นวาระระดับโลกและนําไปสู่การจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลก 50 ปีต่อมาสวีเดนเป็นเจ้าภาพจัดงาน Stockholm+50 ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 3 มิถุนายน และวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน

ทําไมต้องมีส่วนร่วม?

เวลาใกล้หมดลง และธรรมชาติอยู่ในโหมดต้องแก้ไขเร่งด่วน เพื่อทำให้โลกมีอุณหภูมิต่ำกว่า 1.5 °C ในศตวรรษนี้เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 หากไม่มีการดําเนินการเป็นรูปธรรม โอกาสสัมผัสกับมลพิษทางอากาศที่เกินมาตรฐานความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น 50 % ภายในทศวรรษนี้ นอกจากนั้นขยะพลาสติกที่เข้าสู่ระบบนิเวศทางน้ำจะเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าภายในปี 2040

จงทําให้การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นทางเลือกแรก

ทางเลือกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงจัง และทำให้เกิดความยั่งยืนจะต้องมีราคาที่จับต้องได้ และดึงดูดผู้คนให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ประเด็นสําคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยังรวมถึงวิธีที่เราสร้างและใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน และที่ทํางานด้วย เราลงทุนอย่างไร เราพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนอย่างไร นอกจากนั้นมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญไม่แพ้กันด้วย ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงาน ระบบการผลิต ระบบการค้า การขนส่งทั่วโลก และการปกป้องเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางเลือกเหล่านี้หลายเรื่อง เกิดขึ้นจริงได้ โดยหน่วยงานขนาดใหญ่เท่านั้น รัฐบาลประเทศใหญ่ ๆ รัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ที่มีอํานาจในการเขียนกฎระเบียบใหม่ กรอบของเป้าหมายที่กว้างกว่าเดิม และเปิดภูมิทัศน์ใหม่

อย่างไรก็ตาม บุคคลและภาคประชาสังคมเป็นผู้สนับสนุนสําคัญ ผู้ปลุกความตระหนัก และผู้สนับสนุน ยิ่งช่วยกับเปล่งเสียงมากเท่าไหร่ ก็เน้นย้ำถึงสิ่งที่ต้องทํา รวมถึงชี้ให้เห็นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าเดิมก็จะเกิดขึ้นตามมา

ด้วยการสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 และแคมเปญ #OnlyOneEarth ทุกคนสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าโลกที่มีเอกลักษณ์ และสวยงามนี้ ยังคงเป็นบ้านที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สําหรับมวลมนุษยชาติตราบนานเท่านาน

ที่มา

 

You Might Also Like