ALTERNATIVE

Handprint สตาร์ทอัพสิงคโปร์ให้บริการธุรกิจด้วยวิธีง่าย ๆ ตรวจวัดผลกระทบที่มีต่อโลก

12-13 มิถุนายน 2565…แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ เลือกโครงการผลกระทบที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

นักลงทุนและองค์กรต่างให้ความสนใจในการใช้ซอฟต์แวร์เป็นรูปแบบบริการ (SaaS) มากขึ้นเพื่อรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเข้ากับแพลตฟอร์มขององค์กร การทำให้สอดคล้องกับแนวโน้มนี้ Handprint สตาร์ทอัพจากสิงคโปร์กําลังให้บริการธุรกิจด้วยวิธีง่าย ๆ ในการตรวจวัดผลกระทบที่มีต่อโลก

แพลตฟอร์ม Handprint ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มีตัวเลือกของโครงการที่ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้า ซึ่งจัดกลุ่มเป็นธีมต่างๆ เช่นความโปร่งใส น้ำสะอาด และการตัดไม้ทําลายป่า จากนั้นแต่ละบริษัทก็สามารถเลือกสนับสนุนบริษัทที่สอดคล้องกับแบรนด์และค่านิยมได้ดีที่สุด

เมื่อบริษัทได้เลือกโครงการที่ต้องการสนับสนุน ซอฟต์แวร์ก็จะบูรณาการการมีส่วนร่วมกับโครงการเหล่านั้นกับฟังก์ชั่นของธุรกิจหลักเช่นอีคอมเมิร์ซ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดส่งอาหาร Saladstop ผสานรวมกับเทคโนโลยีของ Handprint เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารชุดที่มีชื่อว่า “ช่วยให้สภาพอากาศเป็นบวก” ได้ ในทํานองเดียวกันแพลตฟอร์มสื่อ Teads ทํางานร่วมกับ Handprint เพื่อให้ผู้ใช้อุทิศส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาให้กับโครงการฟื้นฟูที่พวกเขาเลือก

แนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง Handprint คือ บริษัทมีส่วนร่วมมากกว่าผู้บริโภคปลายทาง แต่ด้วยการใช้แพลตฟอร์มของ Handprint บริษัทต่างๆได้รับประโยชน์ เช่น ความภักดีต่อแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น และการเลือกซื้อสินค้าใส่รถเข็นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหลักของพวกเขา

นอกจากนั้น Handprint ยังทําให้การติดตามการมีส่วนร่วมโดยรวมของบริษัทง่ายขึ้น ทั้งในแง่การลงทุนทางการเงินและผลลัพธ์ที่มีผลกระทบ ความคืบหน้าของโครงการที่บริษัทเลือกสามารถติดตามได้ด้วยข้อมูล quasi แบบเรียลไทม์และภาพถ่ายภาคพื้นดินซึ่งบริษัทโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้

ประโยชน์ที่สำคัญมากๆ จากการนำ Handprint มาใช้ คือ ลดต้นทุนตัวกลางในงาน Back-End ได้อย่างมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและภาพถ่ายดาวเทียม Handprint สามารถลดต้นทุนบางรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริจาคได้ ส่งผลให้เงินจำนวนนั้นตรงไปสู่แต่ละโครงการในสนามมากขึ้น และบทบาทของ Third Party น้อยลง

ใน Marketplace ที่มีซอฟท์แวร์แบบนี้ให้เลือกมากมาย Handprint ได้รับความนิยมอย่างสูง จากการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนทางการเงินที่ได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้ผ่านการระดมทุนจำนวน 2.2 ล้าน เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.08 ล้านยูโร)

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ล่าสุดอื่น ๆ ซึ่งตั้งเป้าทำเรื่องความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ แพลตฟอร์มสําหรับการวัด IT footprint ขององค์กร มีแพลตฟอร์ม SaaS ที่ช่วยให้นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแพลตฟอร์มที่ทำให้ใช้ข้อมูล ESG ได้ง่ายขึ้น

ที่มา

 

You Might Also Like