ALTERNATIVE

14 มิถุนายน “กรุงไทย” พร้อม “คนละครึ่งเฟส 3+ยิ่งใช้ยิ่งได้”

13 มิถนายน 2564…ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์” รองรับผู้ลงทะเบียนพร้อมกันได้จำนวนมาก ส่วนแอปฯ เป๋าตัง สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 30 ล้านคน  แนะทยอยลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการคนละครึ่งให้สิทธิถึง 31 ล้านสิทธิ

ขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้

I.โครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 3 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 06.00 -22.00 น.ของทุกวัน โดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ประสงค์รับสิทธิรายใหม่ ระบบ “ไม่มีการจองสิทธิ” ให้กับรายเดิม

1.กรณีเคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการของรัฐ ที่มีแอปฯเป๋าตัง
-สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง  หรือเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com   โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง จะ “ลดเวลา”การกรอกข้อมูล เนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนเพียงตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน
-รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน

2.กรณีไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการของรัฐ
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
– รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน
– ดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง รับสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง โดยใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยประชาชนสามารถ “ทยอย” ลงทะเบียนรับสิทธิได้ เนื่องจากโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เปิดให้สิทธิกับประชาชนทั้งหมดถึง 31 ล้านสิทธิ

 

II. โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 06.00 -22.00 น. ของทุกวัน

1. กรณีเคยเข้าร่วมมาตรการ หรือ โครงการของรัฐ ที่มีแอปฯเป๋าตัง
– สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตังหรือเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
– รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ

2. กรณีไม่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือ โครงการของรัฐ
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งใด้.com
– รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ
– ดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มใช้จ่ายจาก G-Wallet ในร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564  โดยจ่ายได้ไม่เกิน5,000 บาท/คน/วัน ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก ได้รับ E-Voucher คืน 10% ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000 ได้รับ E-Voucher คืน 15%  โดยริ่มรับ E-Voucher ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2564  และสิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ E-Voucher วันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน โดยสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น  นอกจากนี้ ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือ  ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปฯ  “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนมาแล้ว

 

You Might Also Like