ACTIVITIES

ยังเป็นโลกใบเดียว ! จาก Thammasat for People สู่ Thammasat for People & Sustainability

3 มีนาคม 2562…มธ.เพิ่มเรื่อง “ความยั่งยืน” มาได้ระยะหนึ่งแล้ว เพราะภาวะโลกร้อนที่เราสัมผัสได้ มาจากการเผาเชื่อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และการสร้างขยะ จะลดต้องใช้ “พลังงานสะอาด” สร้าง Lifestyle Sustainability

ข้อมูลที่ถ่ายทอดได้กล่าวว่า ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า “พลังงานสะอาด” แต่ภาพในหัวของเราคงคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคต อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนใน Generation เหล่านักศึกษา ธรรมศาสตร์ ขณะนี้ แต่ความจริงเกี่ยวข้องแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้คำว่า มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

ยกตัวอย่าง ธรรมศาสตร์ ตั้งเป้าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน จึงดำเนินโครงการหลากหลายด้าน เพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งธนาคารขยะ เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลโดยเปิดดทำการทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต

-ขอความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ให้เสนอลดการใช้ถุงพลาสติกทุกครั้ง รวมถึงมีจุดถุงผ้าให้ยืม สำหรับใช้ใส่ของที่ซื้อ ก่อนจะนำมาคืนในครั้งถัดไป เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกอีกทางหนึ่ง

-รณรงค์คัดแยกขยะทั่วมหาวิทยาลัย และจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยก่อนส่งให้กับเทศบาล และผลลัพธ์ที่ได้ ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เกือบ 4 ล้านกิโลกรัมภายในเวลา 5 ปี

สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่ “ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” และใช้อย่างจริงจังให้เกิดเป็น #LifestyleSustainability เกิดเป็นสโลแกนใหม่ จากเดิม Thammasat for People ตอนนี้กลายมาเป็น Thammasat for People & Sustainability
Ways to Sustainability!

คลิกภาพ ชมคลิปวิดีโอ

 

 

ที่มา เรื่อง/ภาพ

เนื้อหาเกี่ยวข้อง

You Might Also Like