ACTIVITIES

นิสสันบ่มเพาะผู้นำ&ผู้ประกอบการ Genใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล

20 พฤศจิกายน 2562…นักเรียนนำเสนอแผนธุรกิจออนไลน์ จากที่ได้เรียนรู้ในค่ายพัฒนาทักษะ 2 วันเต็ม นิสสันมุ่งถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการตลาดดิจิทัลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน (Youth Leadership Development Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ส่งเสริมทักษะทางธุรกิจและการตลาดในยุคแห่งดิจิทัลได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ

นิสสันเดินหน้าสานต่อโครงการในปีที่ 3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนกว่า 1,400 คน จากโรงเรียนจำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง รวมถึงส่วนต่อขยาย ณ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานนิสสัน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

มัณฑนา เล้า (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารองค์กร, ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานการสื่อสารการตลาด, จารุณี วิชญ์ธนาเดชา (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการสายงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล พร้อมด้วยอาสาสมัครจาก นิสสัน ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อจัดเวิร์คช็อปธุรกิจและการตลาด ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ

มัณฑนา เล้า ผู้จัดการทั่วไป สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงพนักงานของนิสสันมีบทบาทสำคัญในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการในตอนแรก

“การที่บุคลากรของเราร่วมแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่น้อง ๆ จากโรงเรียนในเขตชุมชนโดยรอบโรงงานของเรา ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคืนสู่ชุมชนใกล้เคียง”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนจากสายงานการตลาดของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานการสื่อสารการตลาด และจารุณี วิชญ์ธนาเดชา ผู้จัดการสายงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนในโครงการ

มัณฑนา เล้า , ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ , จารุณี วิชญ์ธนาเดชา ร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดดิจิทัลให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่

โครงงานวิชาชีพของนักเรียนในโครงการฯ ที่นำเสนอแผนธุรกิจสุดสร้างสรรค์ อาทิ ขนมถ้วยสีรุ้ง จนถึงพวงกุญแจแฟนซี แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจออกสู่ตลาด โดยความเข้าใจกลยุทธ์ในการสื่อสารและช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกคาเป้าหมาย

ด.ญ. ชลิตา สายเครือบุญ นักเรียนโครงการ YLD จากโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จากกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เราได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจและจะนำความรู้ในการทำธุรกิจและการตลาด ไปพัฒนาธุรกิจของตัวเอง และต่อยอดใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียต่อไปในอนาคต”

ยุวนารถ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และประทับใจในความสามารถที่สะท้อนผ่านแผนธุรกิจของน้อง ๆ ในแต่ละทีม

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ YLD ของนิสสัน จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนจากโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในอนาคต”

จารุณี หนึ่งพนักงานอาสามัครจากนิสสัน ประเทศไทย กล่าวเสริมนอกเหนือจากความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมของเหล่านักเรียนโครงการ YLD ว่า

“ความรู้ที่เราได้แบ่งปันและทักษะที่เด็กๆได้รับไปวันนี้ จะช่วยปูทางสู่ความสำเร็จทั้งด้านการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ”

กิจกรรมการระดมความคิด และนักเรียนนำเสนอผลงานแผนธุรกิจออนไลน์ให้กับเพื่อนและทีมงานจาก นิสสัน ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย

ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน โดยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ประกอบกับทักษะด้านธุรกิจและการตลาด จะช่วยให้เยาวชนสามารถคิดวางแผนด้านการเรียนและเส้นทางอาชีพ

 

 

You Might Also Like