Browsing Tag

Youth Leadership Development Program

ACTIVITIES

นิสสันบ่มเพาะผู้นำ&ผู้ประกอบการ Genใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล

20 พฤศจิกายน 2562…นักเรียนนำเสนอแผนธุรกิจออนไลน์ จากที่ได้เรียนรู้ในค่ายพัฒนาทักษะ 2 วันเต็ม นิสสันมุ่งถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

Continue Reading