ACTIVITIES

ผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

24 กรกฎาคม 2562…สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ โครงการ ผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ธนาคาร เชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ กองผ้าป่ามหากุศล มีจำนวน 99,999 กอง กองละ 999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคแก่พนักงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 0 2626 7777

 

 

You Might Also Like