ACTIVITIES

กรุงศรี 1 ในผู้นำฝ่ายกฎหมายดีเด่น

1 สิงหาคม 2562…ภาวนา เนียมลอย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับยกย่องเป็นผู้นำฝ่ายกฎหมายดีเด่น หนึ่งใน GC Powerlist Southeast Asia 2019

งานดังกล่าว จัดโดย The Legal 500 และ GC Powerlist สื่อชั้นนำในวงการกฎหมายระดับโลก ซึ่งพิจารณาและประมวลความคิดเห็นจากบริษัทกฎหมายและกลุ่มงานด้านกฎหมายภายใต้องค์กรธุรกิจชั้นนำในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกย่องบุคลากรในด้านกฎหมายอันเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่ซับซ้อน สนับสนุนโครงสร้างและรูปแบบธุรกิจที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างในวงการกฎหมาย

 

 

You Might Also Like