ACTIVITIES CSR

บางจากฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 Kick Off กิจกรรมเพื่อสังคม “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group”

11 มีนาคม 2567…รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education – วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) เพื่อสร้างให้เกิดความสนใจในแขนงวิชา STEM ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยในอนาคต เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 3 เมษายน 2567 ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

 

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับบริษัท เวิร์คพอยท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตรายการดังกล่าว เป็นการเปิดพื้นที่ให้คอนเทนต์สร้างสรรค์ทางวิชาการผ่านจอโทรทัศน์ สนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางวิชาการ สร้างแรงกระตุ้นให้มีความตื่นตัวในสาขาวิชาหลักที่เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อันได้แก่ Science, Technology, Engineering & Mathematics โดยเชิญโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย 16 โรงเรียนมาช่วยกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 1,000,000 บาท จัดแข่งขันเป็นฤดูกาลอย่างต่อเนื่องทุกปี

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บางจากฯ มุ่งมั่นในพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ร่วมส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และมูลนิธิใบไม้ปันสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยในปี 2567 นี้ ที่บริษัทฯ กำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างมั่นคง บริษัทฯ มีแผนจัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทางธุรกิจและสังคมในวงกว้างด้วยแนวคิด “ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด” เริ่มต้นด้วยการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่เพื่อประเทศไทยยั่งยืน “Regenerate the New Generation” ผ่านรายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group” ทางเวิร์คพอยท์ทีวี เป็นรายการเกมส์โชว์ตอบปัญหาสำหรับเยาวชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อค้นหาอัจฉริยะในระดับมัธยมปลาย

 

รายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group” จะเป็นเวทีที่ส่งเสริมความรู้ การใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารให้กับผู้เข้าแข่งขัน เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเยาวชนผ่านรูปแบบรายการแข่งขันที่กระชับ สนุกและตื่นเต้น พร้อมทั้งสร้างความน่าสนใจให้ผู้ชมติดตามชมและเชียร์ รวมถึงสร้างความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วม
ในการตอบคำถามและไขปริศนาต่างๆ

รายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group” ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 ทุกวันพุธ เวลา 20.15 น. – 21.30 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 3 เมษายน 2567

 

You Might Also Like