Browsing Tag

Bangchak Group

ACTIVITIES CSR

บางจากฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 Kick Off กิจกรรมเพื่อสังคม “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group”

11 มีนาคม 2567…รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education – วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) เพื่อสร้างให้เกิดความสนใจในแขนงวิชา STEM ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยในอนาคต เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 3 เมษายน 2567 ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

Continue Reading