ACTIVITIES

ภาคธุรกิจ 9 แบรนด์ ช่วยบริจาคต่อเนื่อง @โควิด-19

12 สิงหาคม 2564…สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศ ยังอยู่ในช่วงเวลาของคนติดเชื้อ และเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา จำนวนมาก อีกทั้งมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง SD PERSPECTIVES รวบรวมหลายธุรกิจที่ยังช่วยเหลือบุคลากรด้านหน้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร โดยมี รังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินรวมมูลค่ากว่า 49,500,000 บาท ผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ

 

Krungsri GIFT for GIVE
แลกกิฟท์มอบเป็นเงินบริจาคสมทบทุนทางการแพทย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้ากรุงศรีที่ใช้ Krungsri GIFT แลกเป็นเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท ภายใต้โครงการ Krungsri GIFT for GIVE ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 โดยทุก 1 กิฟท์ ที่ลูกค้ากดแลก มีค่าเท่ากับ 40 บาท เพื่อร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19

โครงการ Krungsri GIFT for GIVE ทำหน้าที่เสมือนผู้เชื่อมและส่งต่อความห่วงใยจากลูกค้ากรุงศรีสู่สังคมโดยรวม เน้นย้ำภาพลักษณ์การเป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ ด้วยการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแทนความห่วงใยที่มี

 

‘ดุสิตธานี’ มอบกล่องกำลังใจ
ให้กับผู้ป่วย ทีมแพทย์และพยาบาล

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ธิติยา ชูโต รองประธานฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ร่วมกันมอบอาหาร “กล่องกำลังใจจากดุสิต” ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงทีมแพทย์และพยาบาล ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (โรงพยาบาลสนาม อำเภอ หัวหิน)

ทั้งนี้ กล่องกำลังใจจากดุสิต ประกอบไปด้วยขนมและผลไม้พร้อมข้อความให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีมแพทย์และพยาบาล โดยกล่องกำลังใจจากดุสิตจะถูกส่งไปทุกวันคู่กับมื้ออาหารกลางวันที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้

 

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (PAPR)

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแพทย์วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมือง บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Powered Air Purifying Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลกลาง เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกลาง นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกลาง ฝ่ายการแพทย์ รับมอบ

 

เกียรตินาคินภัทร ร่วมสมทบทุน 3.5 ล้านบาท
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคินภัทร ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในเขตภูมิภาค 15 แห่ง จำนวน 1 ล้านบาท ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อีกทั้งสนับสนุนเงินอีก 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษใช้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

นอกจากนั้น ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วระดมทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen) จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ มูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท มอบให้แก่ โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 2 เครื่อง สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 เครื่อง และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ชื่อบัญชี “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 20-0300677-7

 

กลุ่มบริษัท อิออน ประเทศญี่ปุ่น บริจาค 50 ล้านเยน แก่สธ.
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โอบะ ยูอิจิ (ที่สามจากขวา) อัครราชทูตญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัทเครืออิออนในประเทศไทย นำโดย มาซาโตชิ โอโมโตะ (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ สุพร วัธนเวคิน (ที่สี่จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย รวมถึงฮิโรชิ ฮาทาเคยะมะ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออนแฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด และโทชิฮิโกะ นาเบะ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 อาทิ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ประมาณ 15.17 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (ที่สามจากซ้าย) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ โดยในงานอนุทิน ชาญวีรกูล (ที่สี่จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยส่งมอบ
ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนธนาคารส่งมอบศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่ ถ.บางนาตราด กม.33 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาคาร 3 ชั้นแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคาร สามารถจัดสร้างเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มสีเขียว และพื้นที่รองรับได้ถึง 200 เตียง มีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น พร้อมยารักษาตามอาการ ซึ่งธนาคารยินดีที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤติแบบนี้

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบน้ำดื่มดูแลประชาชน
ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

วิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ และหนึ่งฤทัย นิ่มจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต ร่วมมอบน้ำดื่ม OCEAN LIFE ไทยสมุทร จำนวน 4,200 ขวด ให้แก่ นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เพื่อนำไปดูแลประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้ได้รับน้ำดื่มอย่างเพียงพอ ลดผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวิภาวดี

นอกจากนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังเดินเคียงข้างดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระจายน้ำดื่มอีกจำนวนกว่า 20,000 ขวด ไปยังพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในโรงพยาบาล และนอกสถานพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลลาดพร้าว กระทรวงสาธารณสุข และไอคอน สยาม นับเป็นกิจกรรมดีดีภายใต้โครงการ LOVE THAILAND, PROTECT YOUR LOVED ONES ที่บริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นกล่อง Love Box มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพแก่ชุมชนที่ได้รับความเดือด มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนาม และอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่ตั้งใจใช้พลังความรักดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

NRF เดินหน้าโครงการ Food For Future Generation
หนุนเป้าหมายของ UN SDGs กว่า 100 ชุมชน

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF จัดทำโครงการ Food For Future Generation ภายใต้แนวคิด “อิ่มอร่อย มอบความสุขสู่ชุมชน” เป็นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนอาหารตามพื้นที่ต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด–19 แพร่ระบาด โดยมอบอาหาร Plant-based Food หรือโปรตีนจากพืชและอาหารที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วกว่า 100 ชุมชน และกว่า 153,000 มื้อ มามากกว่า 1 ปี เช่น น้ำเต้าหู้ชินโป ซอสพริกศรีราชาแซ่บซู่ น้ำพริกเผามันกุ้ง มันปูเสวย มันกุ้งเสวย พริกผัดใบกระเพรา เครื่องปรุงต้มยำสำเร็จรูป เครื่องแกงต้มยำสำเร็จรูปสูตรเจ ตราพ่อขวัญ

การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ สอดคล้องกับ 2 เป้าหมาย UN SDGs คือ เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger เพื่อโลกนี้ปราศจากความหิวโหย โดยมีกิจกรรมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับชุมชนตามพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being เพื่อให้โลกนี้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ จึงทำให้บริษัทเน้นการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนและมีประโยชน์สูงให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ เร็ว ๆ นี้ บริษัทกำลังจะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของ NRF ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครให้ครบทั้งหมดอีกด้วย

NRF มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างเครือข่ายอาหารแห่งอนาคตในระดับโลก เช่น อาหารประจำชนชาติ อาหารโปรตีนจากพืช และอาหารเสริมที่มีประโยชน์ ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายของ UN SDGs ต่อไป

 

 

You Might Also Like