Browsing Tag

เคทีซี

TALK

เคทีซีนำ ESG มิติสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงธุรกิจ รณรงค์นักท่องเที่ยวเข้าพัก Green Hotel

13-14 พฤษภาคม 2566…การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental / Social / Governance) ของบริษัทจะบรรลุผลอย่างยิ่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องนำแนวทางดังกล่าวมาบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Continue Reading

CSR

KTC Offer ส่งต่อความรู้ด้านการเงิน กลยุทธ์สร้างธุรกิจเติบโตพร้อมสังคมอย่างยั่งยืน

9 ธันวาคม 2565…ในฐานะของผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสําหรับสมาชิกที่พัฒนาธุรกิจการชําระเงินและสินเชื่อรายย่อยโดยเน้นความยั่งยืนเป็นสําคัญ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เคทีซีได้เปิดตัวทีม Sustainability Development หรือ SD เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พร้อมพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างธุรกิจภาคการเงินที่เข้มแข็ง ไปสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

SD DAILY

เคทีซีได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI

16 ตุลาคม 2565…“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Continue Reading

TALK

แนวความคิดและการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืน เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คนเคทีซีต้องร่วมกันสร้าง

14 มิถุนายน 2565…ชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เคทีซี กล่าวถึงแนวคิดข้างต้น พร้อมด้วยทีมทำงาน Sustainable Development ดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ทักษิณา พุ่มประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโส และวราภรณ์ ขันธประโยชน์ ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยิ่งขององค์กรด้วยแนวทางการทำงาน ESG

Continue Reading

NEXT GEN

เคทีซี ประกาศ ! มีสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงาน LGBTQI+และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เหมือนคู่สมรสทุกประการ

2 มีนาคม 2565… นับเป็นการประกาศครั้งสำคัญของสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ  (Gender Equality) ของบุคลากรในองค์กรเคทีซี  ถือเป็นการคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพ

Continue Reading

CSR

เคทีซีรุกหมวด “บริจาค” กับองค์กรการกุศลกว่า 60 แห่ง สร้างแพลตฟอร์มใหม่สอดคล้อง ESG

7 กันยายน 2564…ปรับแผนธุรกิจหมวดบริจาครับวิถีใหม่ ด้วยบัตรเครดิตผ่าน QR Pay และแลกคะแนนผ่าน QR Point ทางแอปฯ KTC Mobile เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงการบริจาคได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินทางและลดการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19

Continue Reading

ALTERNATIVE

เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

6 สิงหาคม 2564…เคทีซี ได้เพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ เป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซีทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของศบค. โดยสมาชิกยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว หากคนไทยร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน

Continue Reading

ACTIVITIES

เคทีซีคว้ารางวัล ASEAN CG Scorecard

10 มกราคม 2564….“ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2562 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยในอาเซียนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป โดยเคทีซีเป็นหนึ่งใน 42 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในอาเซียน จากทั้งหมด 135 บริษัท

Continue Reading