TALK

เคทีซีนำ ESG มิติสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงธุรกิจ รณรงค์นักท่องเที่ยวเข้าพัก Green Hotel

13-14 พฤษภาคม 2566…การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental / Social / Governance) ของบริษัทจะบรรลุผลอย่างยิ่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องนำแนวทางดังกล่าวมาบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เช่นเดียวกับ “เคทีซี” ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างบัตรเครดิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการ“โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Hotel) เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการเพิ่ม “คุณค่า” ให้ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคทีซีมีวิสัยทัศน์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยนำไปเชื่อมโยงกับธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

“จากตัวเลขการจับจ่ายบัตรเครดิตของเคทีซีพบว่า ปีนี้ลูกค้าเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย และการท่องเที่ยวเป็นอีกเรื่องที่คนให้ความสำคัญ โดยยอดการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นอันดับสาม รองจากประกัน และการเติมน้ำมัน ทั้งกลุ่มนี้โตรวม 125% ซึ่งหมวดท่องที่ยวปีนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว”

ทั้งนี้ เคทีซีได้จับมือ 114 พันธมิตรโรงแรม ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้ตราสัญลักษณ์ Green Hotel รับรองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกกับส่วนลดสูงสุด 45% ครอบคลุมบริการห้องพัก ห้องอาหาร และสปา นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% จนถึงสิ้นปีนี้

ที่มา…คลิกภาพ

โรงแรมทั้ง 114 แห่งนี้มีให้เลือกทั้งเชนโรงแรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบูทีคโฮเทล หลากหลายขนาดครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และภูเก็ต อย่างโรงแรม เดอะ โมทีฟส์ อีโค่  จันทบุรี (The Motifs Eco Hotel) ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตั้งต้นจากการดีไซน์ในลักษณะ Eco Living ออกแบบให้แสงแดดส่องถึงทั่วบริเวณ  ทั้งทางเดิน ตัวอาคาร และล็อบบี้ โดยแทบไม่ต้องเปิดไฟ และมีความโปร่งโล่งสบาย โดยไม่ต้องเปิดแอร์ ช่วยประหยัดพลังงาน ในขณะที่อาหารเช้า มีการเสิร์ฟเป็นจาน แต่สามารถเติมได้แบบบุฟเฟต์ เพื่อลดปริมาณขยะอาหาร รวมถึงจับมือชุมชนโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

แม้แคมเปญ Green Hotel จะเจาะกลุ่มสมาชิกบัตรกลุ่มคนทำงานที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป รวม 2.5 ล้านสมาชิก ที่รักการท่องเที่ยว รักการเดินทางก็ตาม แต่ ประณยา ยอมรับว่าไม่ได้คาดหวังในแง่ตัวเลขมากนัก เพราะต้องยอมรับว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการเข้าพักโรงแรมของลูกค้าสมาชิกบัตรมีหลากหลาย เหตุผลหลัก ๆ น่าจะมาจากโลเคชั่น รูปแบบการท่องเที่ยว จำนวนสมาชิกที่ไป แปรผันตามอายุ และความสนใจ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยโรงแรมรักษ์โลกอาจอยู่ในอันดับที่รองลงมา แต่เคทีซีตั้งใจทำแคมเปญนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน และต้องการให้เคทีซีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเข้าพักบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับตราสัญลักษณ์ Green Hotel โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีโรงแรมที่ได้เครื่องหมายรับรอง 594 แห่ง และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 260 แห่ง ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกแบ่งเป็น ความสามารถในการจัดการด้านมลพิษ ขยะ พลังงาน น้ำ สินค้า การใช้บริการ และการพัฒนาบุคคล กลั่นกรองโดยบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ และกรรมการประเมิณมาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคประชาคม ที่มีความรู้เฉพาะด้าน และชุมชนในพื้นที่มาร่วมกันประเมิณ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 2-8 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความพร้อมของโรงแรมที่ขอการรับรองด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหน และจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ หนึ่งปี

ที่มาภาพ freepik คลิกที่รูป

สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โรงแรมที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Green Hotel จะต้องใช้พลังงานสะอาด อาทิ โซลาร์เซลล์ กังหันลม พลังงานน้ำ และไฮโดรเจนสีเขียว มีวิธีจำกัดขยะคัดแยกจากต้นทาง นำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และมีสัดส่วนการกำจัดที่ชัดเจน และเลือกใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของการได้รับเครื่องหมายรับรอง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรม เพราะตราสัญลักษณ์นี้ถือเป็นแบรนด์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ตัวตนของโรงแรม และยังชี้ให้เห็นว่าปลอดภัย สะอาด และมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทางหนึ่งช่วยดึงดูดลูกค้า และเป็นบรรไดก้าวไปสู่เวทีสากล รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรมและชุมชนโดยรอบต่อ ๆ กันไปเป็นลูกโซ่

 

You Might Also Like