Browsing Tag

วันสตรีสากล

ACTIVITIES

การวิจัยชี้ “เมื่อผู้หญิงได้รับอำนาจ” จะส่งผลเชิงบวกต่อการเปิดเผย ESG องค์กร

7 มีนาคม 2567…การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีมีบทบาทสำคัญในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร (รายละเอียด คลิก)

Continue Reading

ACTIVITIES

วงสนทนา NETFLIX เผย สิ่งที่ครีเอเตอร์หญิง ‘ต้องมี’ เพื่อความสำเร็จในวงการ

4 เมษายน 2565… NETFLIX ชวน 4 สตรีตัวแทนภูมิภาค ไพลิน วีเด็ล, ลีน่า แทน, มาริสสา อานิตา และ ทันย่า ยูซอน ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานบนหน้าจอ มาแชร์สิ่งที่‘ต้องมี’ เพื่อความสำเร็จในวงการ

Continue Reading

ACTIVITIES

หลายแบรนด์เดินหน้า “ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน”

9 มีนาคม 2565…เมื่อวันนี้ ผู้หญิง-เด็กผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางของการวางแผน และการดำเนินการเพื่อบูรณาการมุมมองทางเพศเข้ากับกฎหมาย นโยบายระดับโลกหรือระดับประเทศ จึงเป็นโอกาสคิดใหม่ กำหนดกรอบใหม่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่

Continue Reading

ACTIVITIES

ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

8 มีนาคม 2565… ในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ธีม Gender equality today for a sustainable tomorrow ซึ่ง UN Women มีข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเพศ ความเท่าเทียมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าหากปราศจากความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ อนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่เท่าเทียมกัน ก็ยังไม่สามารถเอื้อมถึงได้

Continue Reading

ACTIVITIES

#ChooseToChallenge @วันสตรีสากล

8 มีนาคม 2564…International Women’s Day วันนี้เป็นโลกที่ต้องท้าทาย คือโลกที่ตื่นตัว แต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อความคิด และการกระทำของเราเองทุกวัน ยังถือเป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อเร่งความเท่าเทียมกันทางเพศ มีตัวอย่างแบรนด์ที่ร่วมกิจกรรม

Continue Reading

NEXT GEN

8 จาก 30 ผู้นำหญิงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังหลักของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

31 มีนาคม 2563…เพื่อเป็นเกียรติแก่วันสตรีสากลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ทีมงาน Sustainable Brand ได้คัดเลือกสตรี 30 คนซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นผู้ปฏิรูปนำเสนอวิถีปฏิบัติใหม่ ๆ โดยในที่นี้ ขอหยิบยกมานำเสนอ 8 คน ประกอบด้วย

Continue Reading