ACTIVITIES

#ChooseToChallenge @วันสตรีสากล

8 มีนาคม 2564…International Women’s Day วันนี้เป็นโลกที่ต้องท้าทาย คือโลกที่ตื่นตัว แต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อความคิด และการกระทำของเราเองทุกวัน ยังถือเป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อเร่งความเท่าเทียมกันทางเพศ มีตัวอย่างแบรนด์ที่ร่วมกิจกรรม

ภายใต้กิจกรรม #ChooseToChallenge มีการระบุเป้าหมาย ต้องการบรรลุอะไรและข้อความสำคัญของคุณคืออะไร? คำตอบเช่น การสร้างความตระหนักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม,อคติที่ท้าทาย,ตอกย้ำความมุ่งมั่น ,การตลาดที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ,การยกระดับแบรนด์,การระดมทุน

บางกลุ่มสนใจต้องการเข้าถึงชุมชนต่างๆทั่วโลกที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับวันสตรีสากลนั้นกว้างขวางอย่างแท้จริง เช่น ประชาชนทั่วไป,นักเรียน,ลูกค้า,เพื่อนๆ ,ครอบครัว,อุตสาหกรรม, สื่อ,พนักงาน

ยกตัวอย่างดีแทค เป็นบริษัทที่มีสัดส่วนจำนวนพนักงานที่เป็นเพศหญิงมากที่สุดในกลุ่มเทเลนอร์ โดยมีสัดส่วนที่ 61% ตามด้วย Digi ของมาเลเซียที่ 50% เมียนมา 37% เดนมาร์ก 34% สวีเดน 33% นอร์เวย์ 32% ปากีสถาน 20% และกรามีนโฟนของบังคลาเทศ 12% สัดส่วนผู้หญิงที่รับตำแหน่งในระดับบริหารนั้นอยู่ที่ 31% ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2559

“ความแตกต่างหลากหลาย” ถือเป็นหนึ่งคุณค่าที่สำคัญที่ดีแทคใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพราะเชื่อว่าบริการที่มาจากการ “สร้างสรรค์ร่วมกัน” (Create together) จากหลากหลายมุมมองและองค์ประกอบจะนำมาซึ่งบริการที่เท่าเทียมและทั่วถึง อีกทั้งเชื่อว่าองค์กรที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่สมดุล (Balanced Workforce) เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์กร ด้วยเหตุนี้ จึงสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของผู้หญิงผ่านนโยบายและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ กลุ่มและองค์กรที่ได้รับอนุญาตทั่วโลกใช้โลโก้ IWD เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น เช่นพวกเขาร่วมสร้างแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย,ในงานอีเวนต์,ในการนำเสนอ สำหรับการสร้างแบรนด์ทั่วไปและการสร้างการรับรู้,ในลายเซ็นอีเมล หรือสำหรับการส่งข้อความของ CEO,บนวัสดุทรัพยากร,ในการจัดแสดงห้องโถงดิจิทัล,ในการสื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ นอกจากนี้มีการสื่อสารผ่านถ่ายภาพ พร้อม #ChooseToChallenge

นอกจากนี้ ดีแทคยังให้ความสำคัญในการผลักดันเพื่อยกระดับความเท่าเทียมกันของผู้หญิงทั่วโลก ให้เข้าถึงโอกาส การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน การไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคม ซึ่งได้ให้ความร่วมมือนำเทคโนโลยีดีแทค และพันธมิตร ช่วยเหลือผู้หญิงที่(กำลัง)ตกเป็นเหยื่อจากสังคมมานานเช่นโครงการ My Sis นับเป็นการสนับสนุนแคมเปญ #ChooseToChallenge ในปีนี้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

ที่มา

You Might Also Like