Browsing Tag

การศึกษา

NEXT GEN

วิศวะฯจุฬา เปิด AIS 5G PLAY GROUND & 5G GARAGE แซนด์บ็อกซ์แห่งแรกในสถาบันการศึกษา ต่อยอด 5G Use case หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

25 สิงหาคม 2565…ด้วยความมุ่งมั่นใจการสร้างบุคลากรทางด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงตอบโจทย์การเรียนไม่ได้มีแต่ในทฤษฎีอีกต่อไป ทำให้เกิดเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ AIS 5G ร่วมเป็นพันธมิตรทดลอง ทดสอบ 5G เปิดศูนย์ 5G R&D ในชื่อ “AIS 5G PLAY GROUND & 5G GARAGE” แห่งแรกแห่งเดียวที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ณ อาคาร 100 ปี วิศวะฯ จุฬา พร้อม LIVE Private Network ด้วยการติดตั้งสถานีฐาน 5G กับ 2 คลื่นความถี่ 2600 MHzและ 26 GHz (mmWave) พร้อมให้นิสิตและคณาจารย์ ต่อยอดแนวคิดพัฒนา Use Case บนเครือข่าย 5G เพราะเครือข่าย 5G ไม่ใช่แค่เรื่อง โทรศัพท์มือถือ หรือความเร็วของมือถืออีกต่อไป เพราะ 5G เป็นเรื่องของ Use Case และการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ สู่ความต้องการใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Continue Reading

ACTIVITIES

มูลนิธิเอสซีจี เปิดหลักสูตร “ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell” 50 ทุน

8 เมษายน 2565…เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ภารกิจ มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาตามแนวคิด Learn to Earn จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะของเยาวชนให้ตอบโจทย์และตรงกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Continue Reading

ACTIVITIES

บพท.หนุน ม.ฟาฏอนีเสริมพลังมัสยิด เติมความรู้จุดประกายปัตตานีสันติสุข

5 เมษายน 2565…บพท. เกื้อหนุนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีสานพลังมัสยิด เสริมองค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เปิดมิติความสวยงาม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุขในพื้นที่ปัตตานี

Continue Reading

CSR

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี @นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน”

26-27 มีนาคม 2565…ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี (fai-fah by ttb) กิจกรรมสังคมที่มีความโดดเด่นตลอด 13 ปีที่ผ่านมา โดยมอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12 – 17 ปี ให้ได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy ชวนองค์กรไทย ใส่พลังเพื่อสร้างคนให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ โชว์ต้นแบบ THE EDUCATORS สร้างครูไทย เพื่อส่งต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

17 กันยายน 2564 ….เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกมีอยู่ตลอดเวลาทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพิ่มทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือสิ่งที่ เอไอเอสมองเห็นเมื่อ 6ปีที่แล้วจึงเกิด AIS Academy มีภารกิจตั้งต้นจากการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของเอไอเอสที่มีกว่า 13,000 คนให้คุ้นเคยในการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล จนกระทั่งเมื่อโลกเข้าสู่สถานการณ์โรคระบาด “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย โดย AIS Academy” ขยายแกนการเพิ่มทักษะออกไปหลายด้านด้วยการทำงานที่เอไอเอสก็เชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่สูตรสำเร็จของการเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือและยกระดับสังคม ถือเป็นหน้าที่สำคัญของภาคเอกชนในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเช่นกัน

Continue Reading

CSR

ดีแทค x กสศ. หนุน 2,000 ซิม+เน็ตให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษเริ่มที่กทม.

11 สิงหาคม 2564…เป็นแพ็กเก็จเน็ตอันลิมิเต็ดความเร็ว 4 Mbps เพื่อการเรียนออนไลน์เป็นการเร่งด่วนลดอุปสรรคการเรียนรู้ เตรียมพร้อมหาทางออกระยะยาวในยุคเรียนออนไลน์ มุ่งสู่เป้าหมายความเท่าเทียมทางดิจิทัล (Digital Inclusion)

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy เปิดเวที THE EDUCATORS THAILAND “นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ลดความเหลื่อมล้ำ รับการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษายุคใหม่

29 กรกฎาคม2564…เมื่อโลกก้าวมาถึง “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป มีการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอนต้องปรับตัวโดยเฉพาะการ Upskill Reskill

Continue Reading

NEXT GEN

 กานติมา เลอเลิศยุติธรรม เผยมุมมองของเอไอเอสในการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร และเยาวชนของชาติรับมือกับอนาคต

13 มิถุนายน 2564…กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และกลุ่มอินทัช เผยวิสัยทัศน์บนเวทีสัมมนาออนไลน์ของ The Stanford Thailand Research Consortium หัวข้อ Future Thailand Innovation in Education and Workforce Development ในเรื่องของการพัฒนาคน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจคาดเดาได้

Continue Reading