Browsing Tag

การศึกษา

CSR

39 ปี KFC ประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันเด็กไทยกลับสู่ระบบการศึกษา

13 ตุลาคม 2566…KFC ประเทศไทย ได้เปิดแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568 ตั้งเป้าบรรลุพันธกิจผลักดันศักยภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้คน (People), โลก (Planet), และ อาหาร (Food) เสริมศักยภาพก่อนคืนสู่สังคม ผ่าน KFC Bucket Search

Continue Reading

TALK

คอร์สพัฒนาบุคลากรในทุกองค์กรกับ 3 ซูเปอร์สกิลด้านความยั่งยืน

19 สิงหาคม 2566… วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ฉายแนวโน้มการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทุกวัน ทำให้ประเด็นด้าน “ความยั่งยืน (Sustainability)” กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น พร้อมแนะแนวทางทำธุรกิจแบบ ESG (Environment, Social, Governance) มากขึ้น เพื่อซื้อใจนักลงทุน โดย CMMU พร้อมผลักดันเรื่อง “ความยั่งยืน (Sustainability)” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” ในทุกมิติ ส่งคอร์สพัฒนาบุคลากรในทุกองค์กร เน้นย้ำต้องมี 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่ มายด์เซ็ต (Mindset) สกิลเซ็ต (Skillset) และทูลเซ็ต (Toolset) เพื่อร่วมกันพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย SDGs

Continue Reading

CSR

KBTG Kampus ร่วมสร้าง Tech Education Ecosystem 

20 ตุลาคม 2565…KBTG ยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีของไทย จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยแพลตฟอร์ม EdTech และ Tech Community เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางด้านไอทีในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย และสร้างบุคลากรไอทีสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยและในระดับโลก นำร่องที่แรกกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Continue Reading

CSR

ครั้งแรกของไทย!! มาตรฐานการศึกษาด้านดิจิทัล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้คนไทย กับการทำงานของ AIS ร่วมกับ 3 กระทรวง 1 มหาวิทยาลัย

21 กันยายน 2565… SDGs ของ UN เป้าหมายข้อที่ 17 ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำงานของ AIS ที่จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” เป็น “หลักสูตรการเรียนรู้” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์

Continue Reading

NEXT GEN

วิศวะฯจุฬา เปิด AIS 5G PLAY GROUND & 5G GARAGE แซนด์บ็อกซ์แห่งแรกในสถาบันการศึกษา ต่อยอด 5G Use case หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

25 สิงหาคม 2565…ด้วยความมุ่งมั่นใจการสร้างบุคลากรทางด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงตอบโจทย์การเรียนไม่ได้มีแต่ในทฤษฎีอีกต่อไป ทำให้เกิดเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ AIS 5G ร่วมเป็นพันธมิตรทดลอง ทดสอบ 5G เปิดศูนย์ 5G R&D ในชื่อ “AIS 5G PLAY GROUND & 5G GARAGE” แห่งแรกแห่งเดียวที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ณ อาคาร 100 ปี วิศวะฯ จุฬา พร้อม LIVE Private Network ด้วยการติดตั้งสถานีฐาน 5G กับ 2 คลื่นความถี่ 2600 MHzและ 26 GHz (mmWave) พร้อมให้นิสิตและคณาจารย์ ต่อยอดแนวคิดพัฒนา Use Case บนเครือข่าย 5G เพราะเครือข่าย 5G ไม่ใช่แค่เรื่อง โทรศัพท์มือถือ หรือความเร็วของมือถืออีกต่อไป เพราะ 5G เป็นเรื่องของ Use Case และการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ สู่ความต้องการใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Continue Reading

ACTIVITIES

มูลนิธิเอสซีจี เปิดหลักสูตร “ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell” 50 ทุน

8 เมษายน 2565…เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ภารกิจ มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาตามแนวคิด Learn to Earn จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะของเยาวชนให้ตอบโจทย์และตรงกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Continue Reading

ACTIVITIES

บพท.หนุน ม.ฟาฏอนีเสริมพลังมัสยิด เติมความรู้จุดประกายปัตตานีสันติสุข

5 เมษายน 2565…บพท. เกื้อหนุนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีสานพลังมัสยิด เสริมองค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เปิดมิติความสวยงาม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุขในพื้นที่ปัตตานี

Continue Reading

CSR

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี @นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน”

26-27 มีนาคม 2565…ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี (fai-fah by ttb) กิจกรรมสังคมที่มีความโดดเด่นตลอด 13 ปีที่ผ่านมา โดยมอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12 – 17 ปี ให้ได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Continue Reading