CSR

39 ปี KFC ประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันเด็กไทยกลับสู่ระบบการศึกษา

13 ตุลาคม 2566…KFC ประเทศไทย ได้เปิดแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568 ตั้งเป้าบรรลุพันธกิจผลักดันศักยภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้คน (People), โลก (Planet), และ อาหาร (Food) เสริมศักยภาพก่อนคืนสู่สังคม ผ่าน KFC Bucket Search

“ ในด้าน Food เราจะเน้นที่อาหารของเราต้องมีคุณภาพ สดใหม่เสมอ เรามีมาตรฐานในการทำอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนอกประเทศ และเราจะพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้าน People เรื่องของคนคือแกนหลักของธุรกิจเรา เราต้องการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคนให้เพิ่มมากขึ้น เป็นที่มาให้เราจัดตั้งมูลนิธิเคเอฟซีขึ้นในปีที่แล้ว สุดท้ายเรื่อง Planet ช่วงที่ผ่านมาเรามีการเปิด Green Store ให้ความสำคัญเรื่องของแพคเกจจิ้ง เพื่อลดขยะ ตอนนี้เรามีการเปิด Green Store ไปแล้ว 3 สาขา คือฉะเชิงเทรา ราชพฤกษ์ และตึกแสงโสม วิภาวดี”

เศกไชย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิเคเอฟซี กล่าวถึงแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568

ด้วยความที่มองว่าคนคือกลไกสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต เคเอฟซีจึงต้องการเสริมศักยภาพ เพิ่มทักษะ และสร้างโอกาสให้กับคนทั้งในองค์กรและนอกองค์กร โดยเฉพาะกับเด็กซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งในประเทศไทยหนึ่งในปัญหาสำคัญของเด็กคือความเหลื่อมล้ำในด้านการศึกษา

เมื่อมองไปถึงระดับประเทศ พบว่าเด็กไทยอายุ 15-23 ปี มีแนวโน้มออกจากระบบการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นปีละเกือบ 1 แสนคน ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรมพัฒนาใดๆ หรือกลุ่ม Not in Education, Employment, or Training (NEET) มากถึง 1.4 ล้านคน คิดเป็นราวร้อยละ 10 ของประชากรฐานภาษี ประชากรกลุ่มนี้ถือเป็นทุนมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ แม้บางส่วนจะสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแรงงานนอกระบบ ทำงานลักษณะกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือ จึงเผชิญกับความไม่มั่นคงทางรายได้และขาดการคุ้มครองทางสังคม

“เรามองว่าเด็กได้เป็นความหวังเป็นอนาคตของประเทศไทย สังคมตอนนี้เป็นสังคมสูงอายุเด็กจึงสำคัญมาก สำหรับเด็กในระบบมีองค์กรมากมายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและให้โอกาสจำนวนมาก แต่เราต้องการโฟกัสไปที่การช่วยเหลือเด็กนอกระบบมากกว่า ซึ่งหากมองย้อนกลับมาดูประวัติของผู้ก่อตั้งผู้พันแซนเดอร์สตอนอายุ 16-17 ท่านก็ออกจากโรงเรียนไปทำอย่างอื่นจนประสบความสำเร็จ แบรนด์ของเราจึงเชื่อว่าทุกคนก็มีศักยภาพหากได้รับการเสริมทักษะ โอกาสก็สามารถเติบโตไปในเส้นทางของตนเอง”

 

ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนาศักยภาพผู้คน เคเอฟซี จับมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินหน้าแก้ปัญหาเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษา ผ่าน KFC Bucket Search เพื่อเสาะหา และพัฒนาศักยภาพน้องที่เคยก้าวพลาด ให้เต็มที่ก่อนที่จะคนกลับสู่สังคม ให้น้องๆไม่เพียงแต่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ แต่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นและช่วยขับเคลื่อนสังคมต่อไป

ศ. ดร. สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวถึงโครงการ KFC Bucket Search เริ่มต้นจากการให้โอกาสพวกเขาได้ทำความเข้าใจตัวเองและวางแผนชีวิตผ่านการศึกษาทางเลือกที่สอดรับกับความต้องการของตน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถดูแลตัวเองและกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ในอนาคต เด็กและเยาวชนภายใต้โครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะการดำรงชีวิตและเงินทุนตั้งต้น เติมเต็มทักษะและศักยภาพในด้านที่พวกเขาตั้งใจ โดยไม่กระทบกับชีวิตประจำวันที่บางคนต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไปด้วย ด้วยทางเลือก Work & Study ที่ช่วยแบ่งเวลาและรายได้ และทางเลือกเงินทุนเพื่อวิชาชีพ หากน้องๆ ต้องการเป็นช่างตัดผม ช่างสัก หรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ก็พร้อมมอบให้ทั้งองค์ความรู้และเงินทุนตั้งต้นอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการมอบทุนให้น้องๆไปแล้ว 130 ทุน ทุนละ 13,000 บาท

“เราหวังว่าโครงการ KFC Bucket Search ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จะเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้น้องๆ เหล่านี้ก้าวต่อไปและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เราตั้งเป้าช่วยเหลือน้องๆ ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยกลุ่มแรกจำนวน 200 คน และเพิ่มจำนวนในทุกๆ ปี ให้ครอบคลุมพื้นที่นำร่องกว่า 10 จังหวัดภายในปี 2024 นี้ ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายในปี 2025 และหวังอีกว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนหันกลับมามองอีกหลากหลายศักยภาพที่หล่นหายไปจากการถูกตัดสินเพียงแค่ภายนอก และร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน KFC Bucket Search คือตัวแทนความเชื่อที่เราให้กับ น้องๆ ว่าแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อ เราจะยืนเคียงข้างพวกเขา เพราะที่ KFC ทุกศักยภาพมีคุณค่าเสมอ” เศกไชยกล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like