Browsing Tag

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม

ALTERNATIVE

บุคลากรคือ 1 ใน Stakeholder ของ AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นน่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน

18 พฤศจิกายน 2564…AIS ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เอื้อต่อวิถีชีวิตในยุคใหม่พร้อมกับการส่งมอบคุณค่า

Continue Reading

CSR

AIS ACADEMY จับมือ ก.พม. ภาครัฐ-ภาคเอกชน เดินหน้าขยายผล ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย กระโดดก้าวข้ามฝ่าวิกฤต สร้างโอกาสรับความท้าทายอนาคต

20 ตุลาคม 2564…โครงการภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพราะเชื่อว่าเพียงเอกชน หรือภาครัฐอย่างเดียว ไม่สามารถทำได้ การประสานร่วมมือกันจะให้แต่ละภาคส่วนใช้จุดแข็งของตนเอง ผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนา ซึ่งการร่วมมือกันระหว่าง AIS ACADEMY กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ ภาคเอกชน ล่าสุด ได้เปิดโอกาสชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปให้ได้ ด้วยองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อนำพาประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy ชวนองค์กรไทย ใส่พลังเพื่อสร้างคนให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ โชว์ต้นแบบ THE EDUCATORS สร้างครูไทย เพื่อส่งต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

17 กันยายน 2564 ….เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกมีอยู่ตลอดเวลาทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพิ่มทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือสิ่งที่ เอไอเอสมองเห็นเมื่อ 6ปีที่แล้วจึงเกิด AIS Academy มีภารกิจตั้งต้นจากการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของเอไอเอสที่มีกว่า 13,000 คนให้คุ้นเคยในการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล จนกระทั่งเมื่อโลกเข้าสู่สถานการณ์โรคระบาด “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย โดย AIS Academy” ขยายแกนการเพิ่มทักษะออกไปหลายด้านด้วยการทำงานที่เอไอเอสก็เชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่สูตรสำเร็จของการเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือและยกระดับสังคม ถือเป็นหน้าที่สำคัญของภาคเอกชนในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเช่นกัน

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy เปิดเวที THE EDUCATORS THAILAND “นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ลดความเหลื่อมล้ำ รับการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษายุคใหม่

29 กรกฎาคม2564…เมื่อโลกก้าวมาถึง “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป มีการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอนต้องปรับตัวโดยเฉพาะการ Upskill Reskill

Continue Reading

NEXT GEN

 กานติมา เลอเลิศยุติธรรม เผยมุมมองของเอไอเอสในการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร และเยาวชนของชาติรับมือกับอนาคต

13 มิถุนายน 2564…กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และกลุ่มอินทัช เผยวิสัยทัศน์บนเวทีสัมมนาออนไลน์ของ The Stanford Thailand Research Consortium หัวข้อ Future Thailand Innovation in Education and Workforce Development ในเรื่องของการพัฒนาคน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจคาดเดาได้

Continue Reading

NEXT GEN

สัมมนาออนไลน์ Future Thailand – Innovation in Education and Workforce Development เผยความต้องการภาคเอกชนต่อบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อยกระดับพนักงานในโลกดิสรัปชั่น

4 มิถุนายน 2564….เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และโควิด-19 จะพลิกโฉมหน้าให้อะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล การเตรียมความพร้อมให้กับตลาดแรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy for Thais กับภาพต่อของภารกิจคิดเผื่อ วิกฤตที่ข้ามผ่านบนเส้นทางอาชีพใหม่

19  ตุลาคม 2563…ตลอด 30 ปีที่เอไอเอสดำเนินธุรกิจ กระทั่งเติบโตเป็นโอเปอร์เรเตอร์รายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน แต่เอไอสเอสก็ตระหนักดีว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริง การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นต่างหากถึงจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading