SD DAILY

อุบล ไบโอ เอทานอล ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน อุบลราชธานี

9 ตุลาคม 2565…โครงการ “UBE CARE “เราดูแล…เราใส่ใจ” เป็นความมุ่งมั่นของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่ตั้งเจตนารมย์ในการใส่ใจครบทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างสรรค์คุณค่าตามศักยภาพของบริษัทฯ ให้เกิดมูลค่าให้กับ จ.อุบลราชธานี และประเทศไทยในการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG MODEL

วุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับสเปรย์มือ Ubon Bio น้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์จากแป้งชุบทอด Tasuko ให้กับจังหวัด และชุมชนโดยมี ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นผู้รับมอบ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 30 แกลลอน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้แจกจ่ายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ. อุบลราชธานี นอกจากนี้ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงการ UBE CARE ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานจิตอาสาช่วยกันส่งมอบน้ำดื่มเป็นกำลังใจให้กับชุมชน และเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อ.นาเยีย อ.พิบูลมังสาหาร และอ.สว่างวีระวงศ์ โดย UBE ได้มอบน้ำดื่มไปยังชุมชนต่างๆ ใน จ. อุบลราชธานี แล้วกว่า 2,000 แพ็ค พร้อมกันนี้ ทีมจิตอาสา UBE CARE ยังได้ล่องเรือเข้าไปแจกจ่ายข้าวเหนียวไก่ทอดในพื้นที่น้ำท่วม อีกกว่า 700 ชุด

 

You Might Also Like