PARTNERSHIPS

ทำตามนี้ มีเงินเก็บเป็นแสน

25 พฤศจิกายน 2561…ทุกวันนี้ คนเริ่มบ่นกันมากขึ้นว่า “ทำไมเงินหายากจัง” บางคนถึงกับใจคอไม่ค่อยดีว่าจะมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า

พอพูดกันแบบนี้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินที่จะเหลือไปเก็บออม หรือลงทุน

แต่เรื่องการเก็บเงิน ไม่มีคำว่าสาย ขอเพียงเริ่มลงมือทำ

พอพูดถึง “การเก็บออมเงิน” หรือ “การลงทุน” ยังมีหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของคนมีเงินเยอะๆ ส่วนใครที่เงินเดือนน้อยๆ ก็มีคำถามตามมาว่า “แล้วจะให้เริ่มต้นยังงัย” เพื่อให้เงินอันน้อยนิดที่นำไปเก็บไปลงทุน งอกเงยขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านบาท

ไม่ยาก !

งั้นมาเริ่มต้นกันเลย

วิธีการนี้เรียกว่า การออมหรือการลงทุนแบบสม่ำเสมอหรือแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging : DCA) ก็คือการเก็บเงินเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่าๆ กัน เช่น ออมเงินหรือลงทุน 1,000 บาททุกๆ วันที่ 1 ของเดือน แล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แบบไม่ขาดตกบกพร่อง นอกจากจะเก็บออมกับบัญชีออมทรัพย์ ยังใช้ได้ดีกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือหุ้น

ข้อดีของการลงทุนแบบ DCA ก็คือ

  • เงินทุนน้อยก็เริ่มลงทุนได้ สามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยการใช้เงินลงทุนต่องวดในแต่ละเดือนไม่มากนัก
  • ตัดเงินจากบัญชีเงินเดือนไปออมหรือลงทุนได้โดยอัตโนมัติ
  • มนุษย์เงินเดือน ทำงานประจำ หรือธุรกิจส่วนตัวก็ลงทุนได้ เพราะไม่ต้องติดตามข่าวหรือติดตามราคาหุ้นในตลาดหุ้นมากนัก จึงไม่กระทบกับกิจการหรืองานที่ทำอยู่ เพียงแต่ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นเท่านั้นเอง
  • ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมในระดับที่น่าพอใจ
  • ช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าลงทุนผิดจังหวะ
  • ในภาวะตลาดขาลง ราคาต้นทุนที่ซื้อก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งราคาต้นทุนถัวเฉลี่ยที่ต่ำลงนี้จะช่วยให้ได้รับผลกำไรโดยรวมที่สูงขึ้นเมื่อตลาดปรับตัวขึ้นในระยะยาว

มาดูตัวอย่างกัน สมมติว่าตัดสินใจแบ่งเงิน 1,000 บาท มาลงทุนกองทุนรวม 1 กอง โดยทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เราลงทุน หักเงินจากบัญชีเงินเดือนไปลงทุนโดยอัตโนมัติ


ถ้าเราลงทุนเดือนละ 1,000 บาท (1 ปี เท่ากับลงทุน 12,000 บาท) ลงไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ถอนออกมาแม้แต่บาทเดียว 1 ปีผ่านไป ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 12,330 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 12,532 บาท

ถ้าลงทุนแบบนี้ทุกเดือนๆ ผ่านไป 10 ปี ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 155,929 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 184,165 บาท

และถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆ แบบนี้เดือนละ 1,000 บาท จนครบ 20 ปี ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 412,746 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 592,947 บาท

และถ้าลงทุน 30 ปี ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 835,726 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 1,500,295 บาท

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ถ้ามีเงินเดือนสูงขึ้นก็ควรแบ่งเงินมาออมมาลงทุนสูงตามไปด้วย เช่น ปีแรกเดือนละ 1,000 บาท ปีถัดไปเป็นเดือนละ 1,200 บาท ปีถัดไป 1,300 บาทต่อเดือน ถ้าทำอย่างนี้ได้เงินเก็บในปีถัดๆ ไปจะงอกเงยขึ้นอย่างน่าประทับใจ และจะได้หยิบเงินล้านก่อนวัยเกษียณอย่างแน่นอน

พบเรื่องราว “ออมเงินแบบบ้านๆ” ครั้งต่อไปครับ…ปัญญา นิยม

บทความ “ออมเงินแบบบ้านๆ”  โดย ปัญญา นิยม

Cr. ภาพบางส่วน

You Might Also Like

Pin It on Pinterest