BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทำตามนี้ มีเงินเก็บเป็นแสน

25 พฤศจิกายน 2561…ทุกวันนี้ คนเริ่มบ่นกันมากขึ้นว่า “ทำไมเงินหายากจัง” บางคนถึงกับใจคอไม่ค่อยดีว่าจะมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า

พอพูดกันแบบนี้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินที่จะเหลือไปเก็บออม หรือลงทุน

แต่เรื่องการเก็บเงิน ไม่มีคำว่าสาย ขอเพียงเริ่มลงมือทำ

พอพูดถึง “การเก็บออมเงิน” หรือ “การลงทุน” ยังมีหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของคนมีเงินเยอะๆ ส่วนใครที่เงินเดือนน้อยๆ ก็มีคำถามตามมาว่า “แล้วจะให้เริ่มต้นยังงัย” เพื่อให้เงินอันน้อยนิดที่นำไปเก็บไปลงทุน งอกเงยขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านบาท

ไม่ยาก !

งั้นมาเริ่มต้นกันเลย

วิธีการนี้เรียกว่า การออมหรือการลงทุนแบบสม่ำเสมอหรือแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging : DCA) ก็คือการเก็บเงินเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่าๆ กัน เช่น ออมเงินหรือลงทุน 1,000 บาททุกๆ วันที่ 1 ของเดือน แล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แบบไม่ขาดตกบกพร่อง นอกจากจะเก็บออมกับบัญชีออมทรัพย์ ยังใช้ได้ดีกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือหุ้น

ข้อดีของการลงทุนแบบ DCA ก็คือ

  • เงินทุนน้อยก็เริ่มลงทุนได้ สามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยการใช้เงินลงทุนต่องวดในแต่ละเดือนไม่มากนัก
  • ตัดเงินจากบัญชีเงินเดือนไปออมหรือลงทุนได้โดยอัตโนมัติ
  • มนุษย์เงินเดือน ทำงานประจำ หรือธุรกิจส่วนตัวก็ลงทุนได้ เพราะไม่ต้องติดตามข่าวหรือติดตามราคาหุ้นในตลาดหุ้นมากนัก จึงไม่กระทบกับกิจการหรืองานที่ทำอยู่ เพียงแต่ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นเท่านั้นเอง
  • ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมในระดับที่น่าพอใจ
  • ช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าลงทุนผิดจังหวะ
  • ในภาวะตลาดขาลง ราคาต้นทุนที่ซื้อก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งราคาต้นทุนถัวเฉลี่ยที่ต่ำลงนี้จะช่วยให้ได้รับผลกำไรโดยรวมที่สูงขึ้นเมื่อตลาดปรับตัวขึ้นในระยะยาว

มาดูตัวอย่างกัน สมมติว่าตัดสินใจแบ่งเงิน 1,000 บาท มาลงทุนกองทุนรวม 1 กอง โดยทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เราลงทุน หักเงินจากบัญชีเงินเดือนไปลงทุนโดยอัตโนมัติ


ถ้าเราลงทุนเดือนละ 1,000 บาท (1 ปี เท่ากับลงทุน 12,000 บาท) ลงไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ถอนออกมาแม้แต่บาทเดียว 1 ปีผ่านไป ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 12,330 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 12,532 บาท

ถ้าลงทุนแบบนี้ทุกเดือนๆ ผ่านไป 10 ปี ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 155,929 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 184,165 บาท

และถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆ แบบนี้เดือนละ 1,000 บาท จนครบ 20 ปี ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 412,746 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 592,947 บาท

และถ้าลงทุน 30 ปี ถ้าได้ผลตอบแทน 5% จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 835,726 บาท ถ้าได้ผลตอบแทน 8% จะมีเงินเก็บ 1,500,295 บาท

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ถ้ามีเงินเดือนสูงขึ้นก็ควรแบ่งเงินมาออมมาลงทุนสูงตามไปด้วย เช่น ปีแรกเดือนละ 1,000 บาท ปีถัดไปเป็นเดือนละ 1,200 บาท ปีถัดไป 1,300 บาทต่อเดือน ถ้าทำอย่างนี้ได้เงินเก็บในปีถัดๆ ไปจะงอกเงยขึ้นอย่างน่าประทับใจ และจะได้หยิบเงินล้านก่อนวัยเกษียณอย่างแน่นอน

พบเรื่องราว “ออมเงินแบบบ้านๆ” ครั้งต่อไปครับ…ปัญญา นิยม

บทความ “ออมเงินแบบบ้านๆ”  โดย ปัญญา นิยม

Cr. ภาพบางส่วน

You Might Also Like