Browsing Tag

Dollar Cost Averaging

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

งดสูบบุหรี่ มีเงินเก็บทะลุล้าน

29-31 ธันวาคม 2561…หลังกรมสรรพสามิตประกาศขึ้นราคาบุหรี่เริ่มกันที่ซองละ 80 บาท แต่การประกาศครั้งนี้คงไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่สูบบุหรี่กันเป็นประจำ เพราะจะถูกจะแพงก็ต้องซื้อ แต่สำหรับผู้ที่ไม่สูบ พอเห็นราคาค่างวดนี้แล้ว อาจรู้สึกเสียดายเงิน

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทำตามนี้ มีเงินเก็บเป็นแสน

25 พฤศจิกายน 2561…ทุกวันนี้ คนเริ่มบ่นกันมากขึ้นว่า “ทำไมเงินหายากจัง” บางคนถึงกับใจคอไม่ค่อยดีว่าจะมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า

Continue Reading