NEXT GEN

หากยังอยากถูกรัก แบรนด์ต้องคิดและทําหน้าที่ในรูปแบบใหม่ Regenerative Brands

15 กุมภาพันธ์ 2564…มีคุณสมบัติสําคัญ 3 ข้อที่ Regenerative Brands หรือ “แบรนด์ต้องรู้จักปรับตัวเองให้มีคุณค่าต่อสังคม” ต้องปลูกฝัง หากอยากชนะในยุคใหม่นี้ พวกเขาจำเป็นต้องตระหนัก(Aware) เติมเต็ม(Adapt) และมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ (Alive)

การชี้นําแบรนด์ไปในทิศทางที่ต้องการเป็นเรื่องท้าทายเสมอ แต่อย่างน้อยในช่วงเวลาต้องการความมั่นคง คุณสามารถดูประสบการณ์และรูปแบบก่อนหน้านี้ อดีตสามารถทอดสู่อนาคตด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่เวลาเหล่านั้นจบลงแล้ว

วันนี้โลกเผชิญกับวิกฤตพร้อมๆกันหลายเรื่อง เช่น การระบาดใหญ่ของ Covid-19, Climate Change , การเหยียดผิว ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยประชากรทั่วโลกล้วนคาดหวังคําตอบจากแบรนด์ที่กลายเป็นส่วนที่ใกล้ชิดในชีวิตประจําวันของพวกเขา เรื่องนี้ได้จึงเป็นความท้าทายพื้นฐานต่อสภาพที่แตกสลายซึ่งเราทุกคนต้องพิจารณาด้วย เพราะเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ผู้นําแบรนด์ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ต้องสร้างแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม และน่าสนใจที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องต่อสู้กับปัญหาของโลกด้วย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือทำแค่ Job Description สิ่งเหล่านี้เคยเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องกังวล

คุณจะเป็นผู้นําได้อย่างไรหากสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์ของแบรนด์ล้าสมัย จะใช้ # เป็นการตอบสนองของแบรนด์อย่างเพียงพอที่จะรับมือการกดขี่ เหยียดผิวและความอยุติธรรมที่มีมานานถึง 400 ปีหรือไม่? อะไรคือกลยุทธ์ที่ถูกต้อง หากการเติบโตของคุณอาจต้องเผชิญกับข้อจํากัดของธรรมชาติ? การเปลี่ยนโลโก้เป็นสีชมพูในวันสตรีสากลช่วยปิดช่องว่างการจ่ายค่าจ้างแบบไม่ทัดเทียมหรือไม่?


นี่เป็นยุคใหม่และท้าทายในการสร้างแบรนด์ หากอยากชนะ แบรนด์ต้องคิดและทําหน้าที่ในรูปแบบใหม่ พวกเขาจําเป็นต้องกลายเป็น Regenerative Brands

Regenerative Brands เป็นวิวัฒนาการที่จําเป็นของแบรนด์  “Sustainable-ยั่งยืน” และ “Resilient-ยืดหยุ่น” ความยั่งยืนและความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่ดี แต่พวกเขาหมายถึงความต่อเนื่องของสถานะที่เป็นอยู่และความสามารถในการอยู่รอด

Regenerative Brands พยายามสร้างมูลค่าให้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะมีความทะเยอทะยานที่สูงขึ้น ส่งมอบคุณค่ามากขึ้น แบรนด์จึงเติบโตแข็งแกร่งขึ้น ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และปรับปรุงระบบสําหรับเราทุกคน

Regenerative Brands ใช้สิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานอกเหนือจากธุรกิจ ผู้บริโภค และผู้ถือหุ้นของตนเอง แนวคิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเป็นความเป็นผู้นําในโลกที่เราอาศัยอยู่และสําหรับอนาคตที่เราต้องการ แบรนด์ฟื้นฟูไม่รอช้าที่จะเป็นผู้นําในประเด็นที่รอไม่ได้

มาขยายความของ 3 คำกัน การตระหนัก(Aware) การเติมเต็ม(Adapt) และการมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ (Alive)

Cr.Regenerative Brands BBMG

การตระหนัก  Regenerative Brands รู้สึกและตอบสนองความต้องการที่ลึกที่สุดของเรา

พวกเขาตระหนักถึงความตึงเครียด ความท้าทายและแรงบันดาลใจในชีวิตของเรา พวกเขารู้สึกและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ลึกขึ้นโดยการตอบรับโอบกอดบริบท และความขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ตามที่อธิบายไว้ในรายงาน Pull Factor ว่า การรับรู้มาจากการถามคําถามสําคัญ 3 ข้อ  ผู้คนต้องการอะไร? โลกต้องการอะไร? แบรนด์ของฉันเสนออะไรที่ไม่เหมือนใคร?

ตัวอย่างสิ่งที่เปลี่ยน:จากการฟังความรู้สึก

Regenerative Brands เปลี่ยนจากการฟังแบบ Passive สู่การรับรู้ในข้อเท็จจริงของมนุษย์ที่ลึกกว่าและความตึงเครียดแบบไดนามิกที่กําหนดชีวิตจริงของเรา พวกเขาได้ยินและให้เกียรติช่องว่างระหว่าง Brand Promises และประสบการณ์ที่มีอยู่จริง

ผลลัพธ์ที่ได้:

นักศึกษามหาวิทยาลัย 2.2 ล้านคนประหยัดเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์ และซีอีโอของ Glassdoor ถูกบรรจุอยูในรายชื่อผู้นําที่ดีที่สุด ในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายสําหรับรางวัล Fast Company’s 2020 World Changing Ideas Awards.

การเติมเต็ม  Regenerative Brands ให้มากกว่าที่พวกเขาใช้

พวกเขาตระหนักถึงการเชื่อมต่อพื้นฐาน และการพึ่งพาอาศัยกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีชีวิต แบรนด์สร้างมูลค่า ผลกระทบเชิงบวกและความก้าวหน้าที่ยั่งยืนมากขึ้น ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้

เพื่อเป็นการเติมเต็ม Regenerative Brands จะรวมสิ่งที่มีความหมายสําหรับผู้บริโภคด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุดิบ สําหรับธุรกิจเพื่อทำให้เกิดคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

ตัวอย่างสิ่งที่เปลี่ยน:จากสารสกัดสู่การเพิ่มคุณค่า

Regenerative Brands นําการเปลี่ยนแปลงจากการสกัดคุณค่าโดยการใช้ประโยชน์จากผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าโดยการเสริมสร้างชีวิตและการดํารงชีวิตของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อม

ความคิดเรื่องการเติมเต็มจุดประกายนวัตกรรม มันเป็นการ Approach โดยเน้น คำตอบว่า “ใช่” ที่เรียกร้องให้แบรนด์ก้าวไปไกลกว่าสถานะที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อ BBMG ช่วยให้ The North Face พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งใหม่

ผลลัพธ์ที่ได้:

เสื้อผ้ามือสองมากกว่า 200,000 ปอนด์ไม่ต้องถูกฝังกลบ และ The North Face กลาย เป็นผู้นําในตลาดมือสองที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 64,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า

การมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ Regenerative Brands กําหนดว่าเราเป็นใครและใช้ชีวิตอย่างไร

ในขณะที่สังคมและวัฒนธรรมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทุกวัน Regenerative Brands จึงปรับตัวและพัฒนาความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับผู้คนและสถานที่ที่พวกเขาให้บริการ ความสัมพันธ์ทางชีวภาพนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างพลัง และโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้สึกว่ายังคงดำรงอยู่ Regenerative Brands แสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและโลกของเรา

ตัวอย่างสิ่งที่เปลี่ยน:
 
จากมีปฏิกิริยาตอบโต้ เป็นแบบปรับได้

Regenerative Brands เปลี่ยนจากการตัดสินใจปฏิกิริยาที่ถูกจำกัดโดยจุดบอด และความไม่มั่นคงด้วยการปรับกลยุทธ์การปรับตัวให้เป็นแบบไดนามิกบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ภายใต้ค่านิยมหลัก และการปฏิบัติร่วมกันที่จัดให้พวกเขามุ่งสู่การเป็นผู้นำ

ผลลัพธ์ที่ได้:

มีการดาวน์โหลดมากกว่า 1.5 ล้านครั้งจาก 160 ประเทศในปีแรกและคนรุ่นใหม่มีพลังในการควบคุมสุขภาพ และสิทธิในการมีเพศสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล

ท้ายสุด ต่อไปจะมี The Regenerative Generation  ซึ่ง BBMG สำรวจทั่วโลกครั้งใหม่ของเราที่มีผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 27,000 คนด้วย GlobeScan แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นต่อไปกำลังหิวโหยสำหรับ Regenerative Brands

Gen Z อายุระหว่าง 16 – 24 ปี ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย พวกเขากำลังมองหาความเป็นผู้นำของแบรนด์

-80% เชื่อว่าแบรนด์เป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายที่มนุษยชาติเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และพวกเขาต้องการให้แบรนด์สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่แค่สำหรับพวกเขา แต่เพื่อมนุษยชาติ

-84% ต้องการแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์กับแบรนด์เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ดีขึ้น

Gen Z คิดในเชิงปฏิรูปอยู่แล้ว พร้อมที่จะให้รางวัลแก่แบรนด์ที่เป็นผู้นำ แม้ว่าหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคืออนาคตเป็นของ Regenerative Brands ที่ต้องการ

ที่มา

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply