NEXT GEN

เร็ว ๆ นี้จะได้ลิ้มรสผักผลไม้ ได้อย่างสบายใจขึ้น

20 มกราคม 2564…. บีบีจีไอฯ X ไบโอม ลงนาม MOU โครงการผลิต “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์” มีคุณสมบัติในการทำลายโครงสร้างทางเคมีของสารพิษฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักและผลไม้ เป็นครั้งแรกของโลก

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) ได้รายงานล่าสุดเมื่อปี 2563 ว่าสูงเกินมาตรฐานสูงโดยเฉลี่ยถึง 60% อีกทั้งยังพบว่าในผักและผลไม้ที่นิยมบริโภคกว่า 20 ชนิด เช่น คะน้า พริกขี้หนู มะเขือเทศ ผักชี องุ่น เป็นต้น มีการตกค้างของสารพิษสูงเกินมาตรฐาน 100%

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไบโอม จำกัด บริษัทวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ดำเนินธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การบ่มเพาะจาก CU innovation hub และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงผลิตเอนไซม์ชีวภาพ ครั้งนี้นำมาใช้แก้ปัญหาสารพิษตกค้างทั้งในพื้นที่ทำการเกษตรและการตกค้างในผัก และผลไม้จากการเก็บเกี่ยว

โดยทั่วไป แม้จะทำการชำระล้างด้วยการทำความสะอาดแบบวิธีทางเคมี เช่น เกลือ น้ำส้มสายชู ด่างทับทิม หรือเบคกิ้งโซดา รวมทั้งวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้ระบบน้ำไหลหรือการต้มนั้นยังไม่สามารถชำระล้างสารพิษฆ่าแมลงได้หมด และก่อให้เกิดการตกค้าง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเมื่อได้รับสะสมในเวลานานและในปริมาณที่มากขึ้น ก็สามารถส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้

“บีบีจีไอฯ จึงให้ความสนใจในการนำนวัตกรรมจาก Modern Biotechnology ซึ่งเป็นวิทยาการหนึ่งที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพสูงในการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ต่อยอดเทคโนโลยีนี้เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยทั้งสองร่วมกันวางกลยุทธ์ของการต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยบีบีจีไอฯ มีบทบาทในการเป็นผู้วางแผนการผลิตระดับอุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย”

กิตติพงศ์ กล่าวในท้ายที่สุดว่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพประเภทเอนไซม์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อการล้างผักและผลไม้ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดการใช้น้ำในการล้างผักและผลไม้ รวมทั้งลดความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีไบโอมฯ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่มีการต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อการพาณิชย์

 

You Might Also Like