NEXT GEN

5 Big Ideas หนุน Sustainability สุดปัง ! ในปี 2024
 


2 มกราคม 2567…ปี 2024 มีการกำหนดแนวคิดหลักหลายประการเพื่อกำหนดวาระความยั่งยืน เรามาสำรวจแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งจะส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราอย่างไม่ต้องสงสัย
1.Circular Economy 2.0
เน้นสร้างระบบปิด
(Closed the Loop)

แนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในปี 2024 เรากำลังได้เห็นวิวัฒนาการที่สำคัญ นอกเหนือจากการลดขยะและส่งเสริมการรีไซเคิลแล้ว Circular Economy 2.0 ยังเน้นย้ำถึงแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้น บริษัทต่างๆ หันมาใช้แนวปฏิบัติด้านการปฏิรูปมากขึ้น เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการหมดอายุการใช้งาน นำโมเดลการใช้ซ้ำที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบวงปิดที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

2.โซลูชั่นอิงธรรมชาติ
พร้อมรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

โซลูชั่นที่อิงธรรมชาติกำลังได้รับความสนใจในฐานะเครื่องมืออันทรงพลังในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี 2024 เราคาดว่าจะมีโครงการมากมายที่ใช้ประโยชน์จากพลังของธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า และการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โครงการริเริ่มเหล่านี้ไม่ได้ทำแค่แยกคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังเพิ่มเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องระบบนิเวศ และสร้างชุมชนสามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปิดรับโซลูชันที่อิงจากธรรมชาติแสดงถึงการให้ความสนใจเรื่องการคิดไปข้างหน้า เพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับความสามารถในการฟื้นตัวโดยธรรมชาติของโลก

3.Tech for Good
การใช้นวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน

จุดร่วมของการใช้เทคโนโลยีและความยั่งยืนกำลังสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ปี 2024 เราคาดการณ์ว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งตั้งเป้าจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไปจนถึงบล็อกเชนที่รับรองความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่างๆ การเปิดรับและลงทุนในโซลูชั่นเทคโนโลยีสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ รวมถึงปรับวิธีรับมือความท้าทายระดับโลก

 

ที่มา คลิกภาพ

4.ความยั่งยืนแบบครอบคลุม
เชื่อมช่องว่าง
ทางสังคม

ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมด้วย

ปี 2024 มีการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทและองค์กรต่าง ๆ กำลังปรับใช้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางสังคม วาระด้านความยั่งยืนซึ่งครอบคลุม มีผลกระทบมากขึ้น ทำให้เกิดผลเชิงบวกต่อเนื่องในสังคม

5.บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
การเพิ่มขึ้นของการบริโภคอย่างมีสติ
การรับรู้ของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น

ปี 2024 คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและมีสติมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่ค้นหาข้อมูลได้ง่ายดายโดยใช้เพียงปลายนิ้ว ผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองมากขึ้น ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การจัดหาอย่างมีจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนจะไม่เพียงตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย แนวโน้มนี้ช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเดินทางที่ยั่งยืน

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2024 แนวคิดสำคัญทั้ง 5 ประการนี้ สามารถกำหนดภูมิทัศน์ด้านความยั่งยืน เส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ด้วยการนำเศรษฐกิจหมุนเวียน 2.0 ซึ่งใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นที่อิงธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนที่ครอบคลุม และส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันปูทางไปสู่โลกที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยกัน โดยตระหนักว่าการกระทำในวันนี้ เป็นสิ่งกำหนดอนาคตที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

ที่มา

 

You Might Also Like