CSR

ทุกเนื้อหา ในหลายแพลตฟอร์ม พ่อแม่ย่อมเลือกสิ่งดีๆ เหมาะสมกับวัยลูกเสมอ

12 มกราคม 2562…เด็กน้อยได้สร้างจินตนาการเอง  มีความสนุก มีความรู้ที่เหมาะกับวัยของเด็กๆ นับเป็นกิจกรรมอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูก ที่เกิดได้พร้อมกัน

ปัจจุบันทุกแพลตฟอร์ม ล้วนให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กๆ ด้วยการการมีเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือก กรั่นกรอง จากผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเด็กแต่ละวัย ทั้งเรื่องจิตวิทยาเด็ก องค์ความรู้ของเด็ก สุขภาพเด็ก ซึ่งพ่อแม่เองก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาและเลือกสิ่งดีๆ เหมาะกับวัยลูกเสมอ

กองบรรณาธิการ SDPerspective.com เห็นว่า การพัฒนาเด็ก คือ การลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ จึงมีตัวอย่างแพลตฟอร์ม ที่คนยุคนี้เรียกกันว่า สื่อเก่า กับสื่อใหม่ ที่ถือเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กๆ เพื่อการพัฒนาสร้างจินตนาการเอง สนุก มีความรู้ที่เหมาะกับวัยของเด็กๆ

ขอเริ่มต้นที่ “หนังสือภาพ” นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ง่าย ประหยัด และทรงพลังที่สุด จะช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยรักการอ่าน เพียงพ่อแม่ ผู้ปกครองอ่านหนังสือภาพให้ลูกน้อยวัยแรกเกิด – 6 ปี ฟังวันละ 10 – 15 นาที จะทำให้พ่อแม่ และลูกน้อย ได้ใช้เวลาร่วมกัน

“เพราะต้นทางความรู้ที่ดีที่สุดคือการอ่าน มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ริเริ่มจัดทำหนังสือภาพสำหรับเด็กผ่านโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมุ่งหวังให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายุแรกเกิด – 6 ขวบ ได้นำหนังสือภาพไปใช้พัฒนาเด็กน้อยเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งการเล่านิทาน อ่านหนังสือ โดยใช้หนังสือภาพนี้ นอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาที่ดีอย่างรอบด้านแล้ว ยังเป็นการเชื่อมสายใยรักและความอบอุ่นของครอบครัวให้แนบแน่นอีกด้วย”

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เล่าถึงที่มาของโครงการ และขยายความต่อว่า ปีล่าสุดได้คัดเลือกหนังสือภาพชั้นดีจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่อง ‘บ้านบนต้นไม้’ ‘พระจันทร์ฝันดี’ ‘วันนี้วันดี’ และหนังสือภาพฝีมือคนไทย เรื่อง ‘บา บา’ พร้อมทั้งนำหนังสือภาพคุณภาพระดับโลกเรื่อง ‘กอด’ มาแปลและจัดทำเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการพัฒนาลูกน้อย

สำหรับหนังสือภาพเรื่อง “กอด” ไม่มีวางจำหน่าย ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 500 เล่ม เพื่อมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ส่วนเล่มอื่นๆ หาซื้อหนังสือภาพดังกล่าวได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้า ‘กองทุนนำหนังสือดีสู่เด็กไทย’ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือภาพและมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในชนบทที่ขาดแคลนต่อไป

หนังสือภาพเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งจะช่วยในเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตอย่างสมบูรณ์ และมีความพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

มาถึงเรื่องใน “ยุคดิจิทัล” การเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับด็กๆ แต่ละวัย มีความจำเป็นและสำคัญมาก ดีแทคทำงานร่วมกับ Google โดย YouTube มอบประสบการณ์การเข้าถึงคอนเทนต์สร้างสรรค์ ตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

ปานเทพย์ นิลสินธพ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริการและการขายดิจิทัล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคในฐานะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน (Child-friendly Business) โดยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (In-process CSR) ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 82%

“YouTube เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เด็กใช้เวลาดูทุกวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของเด็กที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ ที่เกิดจากเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมกับเด็ก ดีแทคจึงได้ร่วมมือกับ YouTube Kids แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม Online Ecosystem ที่ดีต่อเด็กและเยาวชนไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเสริมสร้างจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน YouTube Kids ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองสร้างการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว มีวินัยในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยสามารถจำกัดเวลาในการใช้ของบุตรหลาน ทำให้มีช่วงเวลาแห่งครอบครัวที่มีความสุขและความบันเทิงไปด้วยกันอย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ ดีแทคมอบดาต้า 2 GB ดูคลิปผ่านแอปพลิเคชัน YouTube Kids แอปพลิเคชันวิดีโอสำหรับครอบครัวฟรี 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. – 11 เม.ย 2562 ขั้นตอนการรับอินเทอร์เน็ตฟรีคลิก https://www.dtac.co.th/dforkids/index.html พร้อมทั้งจับมือกับนักสร้างคอนเทนต์ช่อง YouTube Kids เกี่ยวกับเด็กที่มียอด subscribers สูง อาทิ ครูนกเล็ก / เด็กจิ๋ว ชิลเอ๊าท์ / Lovely Kids Thailand / Pororo/ Madame TV / Brianna’s Secret Club ร่วมกันสนับสนุนเนื้อหาเพื่อเด็กทั้งสาระ และบันเทิง  ให้เด็กสนุก พ่อแม่ ผู้ปกครองสบายใจ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2562 และดีแทคเองมีแผนการจะขยายบริการเช่นนี้ไปยังวิดีโอแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกเช่นกันในอนาคต

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กในทุกมิติ ย่อมจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาเด็กไปใช้กับลูกน้อย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของพวกเขา เช่น พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา รวมถึงพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมด้วย

 

 

You Might Also Like