CSR

เบื้องหลัง AI & คนเอสซีจี โลจิสติกส์ แก้ปัญหาเด็กติดรถโรงเรียน

15 มกราคม 2562… ใช้ GPS Tracking ติดตามสถานะรถแบบ Real-Time ดูแลเด็กๆ ผ่านแอปฯ+กล้อง CCTV ด้วยเชื่อหลักการทำงานคู่กันระหว่างเทคโนฯ และคน คือสิ่งที่ดีที่สุด

ทุกคนล้วนไม่อยากให้เกิดเหตุคนขับรถโรงเรียนลืมเด็กนักเรียนบนรถแบบที่เคยผ่านมา ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียมากมาย เอสซีจี โลจิสติกส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการขนส่งสินค้า จึงได้นำนวัตกรรมมาพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้านความปลอดภัยในวงกว้างอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย”

ชุดอุปกรณ์ต่างๆ ของ Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย

 

อาจารย์รัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น อาจารย์ศิริวรรณ คู ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ กทม. อาจารย์สุจารีย์ จำปาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซำภูทอง ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ทดลองใช้  “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย”ล้วนแสดงความเห็นไม่แตกต่างกันในเรื่องของความปลอดภัยทุกมิติ ที่จะต้องสแกนบาร์โค้ดตั้งเริ่มต้นรับ-ส่งนักเรียน โดยครูผู้ดูแล คนขับรถ นักเรียน และสุดท้ายคุณครู จะต้องเดินผ่านเก้าอี้เบาะรถตู้ หรือรถบัส ไปสแกนบาร์โค้ดปิดการทำงาน ซึ่งจะเป็นตรวจเช็คอีกทีก่อนล๊อครถว่า ไม่มีเด็กๆ นั่งอยู่ในรถแล้ว หากคนขับรถไม่สแกน ระบบจะเตือนไปยังห้องคอนโทรล เอสซีจี โลจิสติกส์ และรถจะร้อง ซึ่งคนทำงานในห้องคอนโทรลจะโทรเข้าที่โรงเรียนทันที
นอกจากนี้ ระบบสแกนจากบัตรนักเรียน และระบบ GPS Tracking เห็นความเร็วในการขับรถ และรู้ว่าถึงจุดไหนแล้ว จะทำให้ครูที่โรงเรียน ผู้ปกครอง ตามข้อมูลแบบ Real-Time บนสมาร์ทโฟนของตัวเองได้เลย เช่นเดียวกับดูลูกหลานบนรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย
หลังจากการทดลองกับโรงเรียนนำร่องผ่านไปประมาณ 3 เดือน ผู้ปกครองที่ต้องการใช้รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย จะต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 100 บาทให้กับทางโรงเรียน

ทั้งนี้ การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการ และความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ แก้ปัญหาเด็กติดรถ ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย สร้างสังคมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารโรงเรียนนำร่องของเอสซีจี โลจิสติกส์ เช่นอาจารย์รัตนาภรณ์ วัฒน์ศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น อาจารย์ศิริวรรณ คู (คนกลาง) ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ กรุงเทพฯ อาจารย์จารีย์ จำปาทอง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซำภูทอง จ.ขอนแก่น

ที่ผ่านมา เอสซีจี โลจิสติกส์ได้นำระบบ Smile Kid School Bus ไปใช้ร่วมกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ห้วยม่วง และโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา อีกทั้งยังคงเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องให้ครบ 77 จังหวัด เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึษา

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ

นับเป็นการแก้ปัญหาเด็กติดรถ ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย สร้างสังคมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 

You Might Also Like