Browsing Tag

AI

NEXT GEN

เด็กในโลกคาร์บอนต่ำ

13-14 มกราคม 2567…การปลูกฝังความรู้สึกเป็นพลเมืองและความมุ่งมั่นต่อโลกที่มีคาร์บอนต่ำในเด็ก ๆ เกี่ยวข้องกับการกำหนดกรอบความคิดของตนเองผ่านการศึกษา ความตระหนักรู้ และประสบการณ์เชิงบวก ต่อไปนี้เป็นวิธีส่งเสริมกรอบความคิดดังกล่าว 

Continue Reading

NEXT GEN

สังคมสามารถทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับ “เด็ก” ทุกคนทั่วโลก

10 มกราคม 2567…วันเด็กเน้นประเด็นสำคัญหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั่วโลก ประเด็นสำคัญบางประการเหล่านี้ได้แก่

Continue Reading

NEXT GEN

Governance ใน ESG

9 มกราคม 2567… วิธีการนำหลักการกำกับดูแลไปประยุกต์ใช้กับการธนาคารและการประกันภัย โดยการกำกับดูแลในการธนาคารและการประกันภัยหมายถึงกระบวนการ โครงสร้าง และกฎระเบียบที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในความรับผิดชอบ และส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายในอุตสาหกรรมเหล่านี้

Continue Reading

NEXT GEN

ก้าวสำคัญธุรกิจ SMEs คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

8 มกราคม 2567…การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นก้าวสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนสนับสนุนความยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

Do’s & Don’ts เมื่อแบรนด์ “จำเป็น” ตัองมีกลยุทธ์ ESG ในธุรกิจ

5 มกราคม 2567…การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้วย ESG เป็นแนวทางที่ละเอียดอ่อนในการปรับค่านิยมของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคม ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบ “สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ” เมื่อแบรนด์ “จำเป็น” ตัองมีกลยุทธ์ ESG ในธุรกิจ

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : หลากมุม…สังคมไทยต้องการการกำกับดูแลการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมหรือไม่?

4 มกราคม 2567…ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เป็นพลังสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโต แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดช่องว่างทางการศึกษา ฯลฯ ขณะเดียวกัน การพัฒนาของ AI อย่างไม่หยุดยั้งก็นำมาซึ่ง “ความท้าทายใหม่” ไม่ว่าประเด็นด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ทักษะ และช่องว่างในขีดความสามารถทางการแข่งขัน

Continue Reading

NEXT GEN

8 ข้อคิด การเดินทางของแบรนด์ สู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” คำนึงถึง ESG ในกลยุทธ์ธุรกิจ

1 มกราคม 2567…การบูรณาการขั้นตอนเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ แบรนด์ต่างๆ จึงสามารถปลูกฝังการพิจารณา ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปูทางไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างมูลค่าในระยะยาว

Continue Reading

NEXT GEN

Chief Sustainability Officer เอสซีบี เอกซ์ ประกาศนำ AI มาใช้เพื่อเป้าหมายความยั่งยืน

27 ตุลาคม 25666…กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ชูยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักด้านความยั่งยืน ‘เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล สังคมแห่งโอกาส เศรษฐกิจเพื่ออนาคต และภูมิอากาศที่ยั่งยืน’ มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและสังคมให้กลุ่มที่เข้าไม่ถึงหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ (Underserved) กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชน รวมกว่า 6 ล้านคน ภายในปี 2025 พร้อมผลักดันเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อสนับสนุนประเทศและประชาคมโลกจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศา ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

Continue Reading