CIRCULAR ECONOMY

น้ำดื่ม ONESIAM กับการจัดการขยะ 360 องศา บนเส้นทางสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์

7 มิถุนายน 2567…เชื่อหรือไม่ว่ากระป๋องอะลูมิเนียมที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำคัญของน้ำดื่มวันสยาม ONESIAM จะเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste และตอกย้ำให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” ของสยามพิวรรธน์ได้อย่างชัดเจน

ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยแนวทาง ESG (Environment, Social ,Governance) เมื่อปลายปี  สยามพิวรรธน์ตัดสินใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในมิติเกี่ยวเนื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น้ำดื่มรักษ์โลกวันสยาม ONESIAM ออกจำหน่าย ด้วยแนวคิดขับเคลื่อนสังคมบริโภคยั่งยืน โดยมีจุดขายอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า 70% ในการผลิต แต่สามารถนำมาบรรจุน้ำดื่มใสสะอาดได้ เพราะผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ 100% ทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตวัตถุดิบอะลูมิเนียมได้ถึง 95% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งการรีไซเคิลอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 9.13 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq)) และกระป๋องอะลูมิเนียมของน้ำดื่มวันสยาม ONESIAM ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบด้วยเช่นกัน

 

 

ความพิเศษบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มวันสยาม ONESIAM ยังสามารถปรับให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ได้อย่างกลมกลืน ยกตัวอย่างล่าสุดในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Pride Month และ วันสิ่งแวดล้อมโลก  (World Environment Day)  สยามพิวรรธน์จึงได้ผลิตน้ำดื่มวันสยาม Pride Edition บรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ออกมาจำหน่าย ภายใต้แนวคิด “The Celebration: Right to Love” ฉลองความรักทุกรูปแบบ ผ่านลายบนกระป๋อง 6 เฉดสี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงินม่วง และม่วง สื่อถึงธงสีรุ้ง อันเป็นสัญลักษณ์ของ Pride Month ซึ่งออกแบบโดยดีไซเนอร์ ผู้คว้ารางวัลระดับโลกกว่า 200 รางวัลอย่าง สมชนะ กังวารจิตต์ ถือเป็นการผสมผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ให้เข้ากับทุกช่วงเวลาสำคัญของโลก

ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรูปธรรมผ่านผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวันสยาม ล้วนมาจากความมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน และคำนึงถึงการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม และยังช่วยผลักดันเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรกที่ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทยให้รวดเร็วขึ้นได้อีกด้วย

 

 

ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์สามารถพิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการจัดการขยะ ต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างโครงการ ‘Recycle Collection Center’ หรือจุดรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru)  ซึ่งเป็นจุด Drop-Off Point ขยะประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิล โดยเปิดให้ประชาชนสามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วมาฝากที่ Recycle Collection Center สยามพารากอนและไอคอนสยาม ส่งผลให้ปริมาณขยะที่นำไปใช้ซ้ำ รีไซเคิล อัพไซเคิล และการสร้างมูลค่าเพิ่มถึง 1,640 ตัน คิดเป็น 12 % ของปริมาณขยะทั้งหมดของสยามพิวรรธน์ และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการนำกลับไปรีไซเคิลรวม 3,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 411,300 ต้นเลยทีเดียว

พร้อมกันนี้  สิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในมิติสังคมคือ สยามพิวรรธน์รณรงค์ให้ลูกค้า พนักงาน และชุมชนโดยรวม ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจ และเรียนรู้การคัดแยกขยะ ผ่านโครงการ ‘Recycle Collection Center’ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่ง แล้วนำมาดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บางส่วนยังถูกนำมาจำหน่ายในพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่คำนึงสิ่งแวดล้อมให้ถึงมือผู้บริโภค จนกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเลือกใช้สินค้ารักษ์โลกมากขึ้นนั่นเอง

 

 

ท้ายที่สุด จะสามารถสัมผัสทั้งแนวคิดที่ชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อม บวกกับกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงแนวทางสร้างความยั่งยืนพร้อมลูกค้า พนักงาน และชุมชน สู่เป้าหมาย Zero Waste ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสยามพิวรรธน์ได้เป็นอย่างดี

 

You Might Also Like