CIRCULAR ECONOMY

นวัตกรรมทางเลือก ฝาปิดพลาสติกเครื่องดื่ม ต้องยึดติดกับคอขวดระหว่างใช้งาน

18 เมษายน 2566…SCGC จับมือ SACMI พัฒนาฝาขวดน้ำอัดลมรักษ์โลก ดีไซน์ใหม่เพื่อความยั่งยืน ช่วยลดการหลุดลอดสู่สภาพแวดล้อม สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างทางเลือกใหม่ให้วงการเครื่องดื่ม ที่พร้อมรองรับข้อกำหนด EU ในเรื่องนี้ที่จะมีผลบังคับใช้กลางปี 2567

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวถึง SCGC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างแท้จริง โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ความร่วมมือกับ SACMI หรือ SACMI IMOLA S.C. ผู้ผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ และผู้ออกแบบฝาขวดพลาสติกให้กับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำของโลก ในการพัฒนาฝาขวดน้ำอัดลมดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในครั้งนี้ ทาง SCGC ได้นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER ที่มีความแข็งแรงและเหนียวเป็นพิเศษมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ฝาขวดและวงแหวนสามารถยึดติดกัน เมื่อผู้บริโภคเปิดฝาขวดเพื่อใช้งาน วงแหวนบริเวณรอบฝาจะยึดติดกับคอขวด ไม่หลุดออกจากตัวขวดเหมือนแบบเดิม จึงช่วยลดการหลุดลอดสู่สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำฝาขวดทั้งชิ้นกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย เกิดการหมุนเวียนพลาสติกใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวนกว่า 1.3 แสนล้านฝาต่อปี หากมีการปรับเปลี่ยนเป็นดีไซน์แบบใหม่ทั้งหมด จะทำให้สามารถรวบรวมและจัดเก็บหลังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ฝาขวดน้ำอัดลมดีไซน์รักษ์โลกแบบยึดติดกับคอขวดที่พัฒนาร่วมกันในครั้งนี้ ได้แก่ รุ่น 26/22 ซึ่งใช้กับปากขวด PET รุ่น GME 30.40 โดยฝาขวดผลิตจากเม็ดพลาสติก SCGC GREEN POLYMER เกรด SX002J ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติด้านการทนทานต่อการแตกร้าวที่ดีเยี่ยม พร้อมกับความแข็งแรงและเหนียว ทำให้ฝาสามารถเปิด-ปิดซ้ำได้ดี ไม่ขาดง่ายในบริเวณส่วนที่ติดระหว่างตัวฝาและวงแหวน และสอดคล้องกับระเบียบ Directive (EU) 2019/94 ของสหภาพยุโรป ที่ได้กำหนดให้ฝาปิดพลาสติกของเครื่องดื่มที่มีความจุไม่เกิน 3 ลิตร ต้องยึดติดกับคอขวดในระหว่างการใช้งาน โดยจะมีผลบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคม 2567

สำหรับนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่ให้ความแข็งแรงพิเศษ เป็นหนึ่งในโซลูชันของพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) ประกอบด้วยโซลูชันครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ (3) RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน

 

You Might Also Like