CIRCULAR ECONOMY

อาหาร&เครื่องดื่มในขวด rPET หลายแบรนด์ พร้อมจะเป็น “ครั้งแรกของไทย !”

31 มีนาคม 2566…หลังจากอย.รับรองเม็ดพลาสติก รีไซเคิล แบรนด์ InnoEco ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย 100% โดย ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade มาตรฐานระดับสากล สะอาด ไร้สิ่งเจือปน ปลอดภัย ปลอดสารเคมีตกค้าง และช่วยการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในระยะต่อไป

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้รับรองให้เม็ดพลาสติก รีไซเคิล (PCR PET) ภายใต้แบรนด์ InnoEco จากโรงงาน ENVICCO เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ (Food Grade) ตามมาตรฐานระดับสากล

“ที่ผ่านมา ENVICCO ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) มาแล้ว การได้รับการรับรองจาก อย. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้มี คุณสมบัติพิเศษที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน ปลอดสารเคมีตกค้าง ทำให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้ว่า สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน”

เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET

กุนเทอร์ เลห์เนอร์ ประธาน ALPLA Group กล่าวถึงก้าวสำคัญ สำหรับการร่วมทุนในการสร้างวงจรการรีไซเคิลพลาสติก แบบ Bottle-to-Bottle ด้วยการแปรสภาพขวดพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย ให้หมุนเวียนเป็นขวดใหม่ที่สะอาดปลอดภัย และใช้บรรจุเครื่องดื่มเพื่อบริโภคในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเราในการบริหารจัดการและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเม็ดพลาสติก PCR รวมถึงการขยายการดำเนินงานของเราในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม”

ENVICCO ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต โดย ENVICCO มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติก ชนิด PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และ เม็ดพลาสติก ชนิด PCR HDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี

การหมุนเวียนวัตถุดิบ เพื่อให้เกิด rPET

ทั้งนี้ ใน 1 ปี ENVICCO จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่า 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น

นับเป็นความพร้อมของ  GC ที่จะส่งต่อ InnoEco PCR PET ไปยังผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมสู่เส้นทางรักษ์โลกต่อไป

 

You Might Also Like