CIRCULAR ECONOMY

GC เปิดโรงงาน ENVICCO ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง Food Grade

18 ธันวาคม 2565… ENVICCO หนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะยาว GC ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมแล้วผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล Food Grade ส่งผู้ผลิตสำหรับแบรนด์เครื่องดื่มต่าง ๆ ในประเทศทันทีที่อย.อนุมัติปีหน้า

ณัฐนันท์ ศิริรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด กล่าวถึง  ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก      ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) เป็นการร่วมทุนระหว่าง GC และ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล

ณัฐนันท์ อธิบายถึงพลาสติกที่ถูกแยกอีกประเภทหนึ่ง กำลังจะเข้าสู่การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

 

“ที่ ENVICCO มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี เม็ดพลาสติก ชนิด rPET จำนวน 30,000 ตัน/ปี เม็ดพลาสติก ชนิด rHDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี  ทั้งหมดนี้จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 8.32 ล้านต้น”

ณัฐนันท์ ขยายความต่อเนื่องถึงการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก ที่ใช้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้น  เป็นสิ่งที่ประเทศในสองทวีปใช้มานานแล้ว โดยเฉพาะในยุโรปใช้มา 20 ปีแล้วไม่มีปัญหา เวียดนามเองก็ใช้แล้วเช่นกัน  ประเทศไทยถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่อย.ยินยอมแล้ว  นับเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

บางส่วนในโรงงานผลิต

“โรงงาน ENVICCO สร้างตั้งแต่ปี 2020 วัตถุดิบทั้งหมด 100% เป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย เพื่อคืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าอีกครั้งมีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกใหม่เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต”

ขวดที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง Food Grade จากโรงงาน ENVICCO

ENVICCO หนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะยาวของ GC ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ครบสมบูรณ์ นับตั้งแต่ GC ริเริ่ม YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การขนส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และยังช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เสริมในชุมชน  ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงคุณค่าของพลาสติกใช้แล้ว ตอบโจทย์ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ของประเทศไทย

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) กล่าวในท้ายที่สุดหลังจากการเยี่ยมชมโรงงาน ENVICCO

“ตั้งแต่ปี 2023 คนไทยกับพลาสติกรีไซเคิล จะมีความความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแบบครบ Loop เรามี ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลกซึ่งพร้อมแล้ว GC ทำครบวงจรด้วยแบรนด์ของเราเองตั้งแต่ GC ริเริ่ม YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม และให้ชุมชนมาร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจ มีรายได้เสริม  ซึ่งการรีไซเคิลพลาสติก จะได้คาร์บอนเครดิตสูงมาก เป็นการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เพื่อให้สามารถส่งต่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยความภาคภูมิใจ  Together to Net Zero  ซึ่งเป็นเรื่อง Lifestyle Sustainability ที่ ตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ”

แม้เราจะเห็นว่ามีขวดจำนวนมากเท่าที่คน 1 คนจะเก็บได้ในแต่ละครั้ง ซาเล้่งรับซื้อราคาประมาณ 3-4 บาท/กิโลกรัม ซึ่งคนขายอาจจะได้เงินไม่มากนัก และจริง ๆ แล้วสิ่งที่โรงงานต้องการคือ การนำขวดพลาสติกเมื่อแยกแล้วนำมาบีบอัดให้ได้หลายตัน ด้วยเครื่องมือที่ว่ากันว่า นักเรียนอาชีวะก็ผลิตเครื่องบีบอัดเพื่อขนส่งได้ในปริมาณมากคุ้มค่าในระบบโลจิสติก
ทว่าเครื่องบีบอีดดังกล่าวมีจำนวนน้อย และต้นทุนต่อเครื่องมีราคาสูง จึงมีบางจุดที่มีเครื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสหนึ่งที่บริษัทสามารถทำ CSR กับเยาวชนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อการผลิตพัฒนาเครื่องให้มีจำนวนมากขึ้น

You Might Also Like