CIRCULAR ECONOMY

14 ตุลา… สิ่งที่ถังอยากพูด

14 ตุลาคม 2563…วันนี้เป็นวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล International E-Waste Day ในปีที่ 3 ซึ่งผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

เอไอเอส เคยเสนอรายงานของ The Global E-Waste Monitor 2020 มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nation University, UNU) คาดการณ์ว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมากถึง 53.6 ล้านเมตริกตัน ในปี 2019 และจะสูงขึ้นถึง 74.7 ล้านเมตริกตันในปี 2030 โดยทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดกว่า 24.9 ล้านเมตริกตัน ในปริมาณขยะทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 17.4 ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 82.6 ไม่สามารถติดตามได้

จริง ๆ แล้วตัวเลขที่น่าเป็นห่วงข้างต้น ได้เกิดมาระยะหนึ่ง และพยายามแก้ไขโดยการสร้างการรับรู้และลงมือทำเพื่อนำ E-Waste ไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง โดยช่องทางหนึ่งที่ได้รณรงค์คือ ไ International E-Waste Day ได้รับการพัฒนาในปี 2018 โดย WEEE Forum โดยการสนับสนุนของสมาชิก

วันนี้ถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และกระตุ้นให้ผู้บริโภครีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอัตราการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันและในอนาคต

วันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากลครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2019 โดย 112 องค์กรจาก 48 ประเทศเข้าร่วมในวันนี้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงแคมเปญโซเชียลมีเดีย

ครั้งที่ 3 ปี 2020 ในเพจ AIS Sustainability ปล่อยแคมเปญ 14 ตุลา… สิ่งที่ถังอยากพูด
หลายคนน่าจะเคยเห็นถังใบหนึ่งตั้งอยู่ใน AIS Shop ตามสาขาต่าง ๆ แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าพวกมันทำหน้าที่อะไร หรืออาจจะยังไม่เคยสนใจมันด้วยซ้ำไป มันจึงอยากออกมาพูดระบายความในใจสักครั้ง

สิ่งเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมในท้องถิ่นและรอบ ๆ วันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล ผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และเรามีความปรารถนาสูงที่แคมเปญนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อนิสัยของพวกเขา

ที่มา

คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

You Might Also Like