CIRCULAR ECONOMY

Mattel PlayBack “นำของเล่นเก่ามาคืน” เพื่อป็นผลิตภัณฑ์ Mattel ใหม่ในอนาคต

22-23 พฤษภาคม 2564…โครงการรับของเล่นเก่าคืน จะช่วยให้ครอบครัวสามารถยืดอายุของเล่น Mattel ของพวกเขาเมื่อพวกเขาเลิกเล่นแล้ว โปรแกรมใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อ สนับสนุนเป้าหมายการรีไซเคิล การใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิล หรือชีวภาพในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด100% ของบริษัท ภายในปี 2030

“ของเล่น Mattel ทําขึ้นเพื่อให้ใช้ได้ยาวนาน และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น” Richard Dickson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Mattel กล่าว “กุญแจสําคัญของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา คือ การให้ความสําคัญกับนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง และการหา Solution ที่ยั่งยืนเป็นหนึ่ง ในกระบวนการที่มีนัยสําคัญที่เราใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โปรแกรม Mattel PlayBack ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ เพราะสามารถเปลี่ยนวัสดุจากของเล่นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง และเกิดประโยชน์ โดยทำให้เป็นวัสดุรีไซเคิลสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่”

ในการเข้าร่วมโปรแกรม Mattel PlayBack ลูกค้าสามารถเยี่ยมชม Mattel.com/PlayBack พิมพ์ฉลากการจัดส่งฟรี จากนั้นบรรจุและส่งของเล่น Mattel ที่เลิกเล่นแล้วกลับไปที่ Mattel

ของเล่นที่เก็บรวบรวมจะถูกจัดเรียง แยกวัสดุตามประเภทวัสดุ และรีไซเคิลด้วยกระบวนการที่เน้นความยั่งยืน สําหรับวัสดุที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลเป็นของเล่นใหม่ Mattel PlayBack จะนำวัสดุเหล่านั้นไปสู่กระบวนการแปลงของเสียเป็นพลังงาน

ในช่วงเปิดตัว โปรแกรมจะรับของเล่น เช่น ตุ๊กตาบาร์บี้® Matchbox® และ MEGA® สําหรับการรีไซเคิล ร่วมกับแบรนด์อื่น ๆ ที่จะเพิ่มในอนาคต

Cr.Mattel

“ที่ Mattel เรามุ่งมั่นที่จะจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา” Pamela Gill-Alabaster Global Head of Sustainability ของ Mattel กล่าว“โปรแกรม Mattel PlayBack ช่วยให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ๆ มั่นใจได้ว่า วัสดุที่ใช้จะเล่นต่อไปได้เรื่อย ๆ และไม่ต้องเอาไปฝัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําวัสดุเหล่านี้มารีไซเคิลเป็นของเล่นใหม่ นี่เป็นขั้นตอนสําคัญที่เรากําลังดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่กําลังล้นโลก”

เมื่อปีที่แล้ว Mattel ได้เปิดตัวของเล่นหลายอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์การนำวัสดุรีไซเคิล ผลิตด้วยวัสดุที่รีไซเคิลได้ หรือใช้วัสดุพลาสติคชีวภาพ 100% กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2030 ตัวอย่างเช่น Fisher-Price® Rock-a-Stack® และ Fisher-Price® และMEGA Bloks สามชุด® ทั้งหมดนี้ทําจากพลาสติกชีวภาพ

นอกจากนั้น เดือนที่แล้ว Mattel ยังเปิดตัวโครงการ Drive Toward a Better Future ด้วย โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Roadmap ผลิตชุดของเล่นรถ Matchbox die-cast (รถเล็กๆขนาดเท่ากล่องไม้ขีดไฟ) และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยใช้วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่นำมารีไซเคิลได้ หรือพลาสติคชีวภาพ 100% ภายในปี 2030 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ Mattel ประกาศไว้ รวมถึงเปิดตัว Matchbox Tesla Roadster รถของเล่นคันแรกที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล 99% และได้รับการรับรอง CarbonNeutral® ซึ่งจะวางตลาดในปี 2022

Mattel PlayBack จะเริ่มวางจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โครงการนี้มีแผนขยายไปที่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ผ่านพันธมิตรการรีไซเคิลที่เป็น Third-Party

ทั้งนี้ โปรแกรมอย่าง Mattel PlayBack เป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ขยายให้กว้างกว่าเดิมของ Mattel รวมถึงการเพิ่มความพยายามในการสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องโลก นอกจากนี้ Mattel PlayBack ยังสนับสนุนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือก่อนการแข่งขันกับสมาชิกคนอื่นๆ ของมูลนิธิ Ellen MacArthur และฝึกอบรม Circular Design ซึ่งนําโดย IDEO บริษัทออกแบบระดับโลก ซึ่งเป็นผู้สร้างทีมออกแบบ พัฒนา รับผิดชอบเรื่องการทำให้เป็น Global Brand และซัพพลายเชน

ที่มา

You Might Also Like