ALTERNATIVE

จะอยู่ในสถานการณ์ #COVID19 หรือไม่ก็ตาม “น้ำดื่มสิงห์” ทุกขวดก็ยัง “ปิดเพื่อให้คุณเปิดเป็นคนแรก”

3 เมษายน 2563…มีความสะอาด และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการให้ความสำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม

ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการตลาดแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณความต้องการของน้ำดื่มสะอาดมีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนมีความกังวลเรื่องสินค้าจะขาดตลาด จนอาจมีการกักตุนสินค้ามากขึ้น

“บริษัทฯขอให้ความมั่นใจว่า เรายังสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผลิตน้ำดื่มสิงห์ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงงานสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช, โรงงานเชียงใหม่ เบเวอเรช, โรงงานวังน้อย เบเวอเรช, โรงงานมหาสารคาม เบเวอเรช, โรงงานบุญรอดเอเซีย เบเวอเรช, โรงงานปทุมธานี บริวเวอรี่ และโรงงานขอนแก่น บริวเวอรี่ ด้วยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำดื่มสิงห์ ซึ่งมีประสิทธิภาพและความละเอียดสูง มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยสูงสุด โดยสามารถกรองและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย แต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย”

ในด้านกระบวนการบรรจุ น้ำดื่มสิงห์ทุกขวดดำเนินการในห้องระบบปิดแบบ 100% Clean Room ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการบรรจุ ปิดฝา ติดฉลาก และการแพ็คบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ไปจนถึงการลำเลียงบรรจุแพ็ค ด้วยการใช้พลังงานความร้อนหมุนเวียนจากการผลิตในโรงงาน สำหรับขวดน้ำดื่มสิงห์แบบขวดพลาสติก ยังผลิตด้วยการขึ้นรูป Preform ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดของโรงงาน ไม่ได้นำบรรจุภัณฑ์มาจากภายนอก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมในน้ำดื่ม และน้ำดื่มสิงห์ทุกขวดยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบควบคุมคุณภาพและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความละเอียดแม่นยำสูง และเป็นมาตรฐานระดับสากล ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า น้ำดื่มสิงห์ทุกขวดที่ผลิตออกมาจากโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด จะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค

จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ปิดเพื่อให้คุณเปิดเป็นคนแรก” ที่มุ่งสื่อสารภาพลักษณ์ของน้ำดื่มสิงห์ในด้านการใส่ใจคุณภาพ   ความสะอาด   และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์    โดยมี   ณเดชน์ คูกิมิยะ พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มสิงห์ มาร่วมสื่อสารภายใต้แนวคิด “น้ำดื่มสิงห์ ปิดทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรก”

ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยสามารถสั่งซื้อผ่าน Singha online shop (www.singhaonlineshop.com) อีกทั้งเพิ่มกำลังการจัดส่งน้ำดื่มสิงห์ให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

 

 

You Might Also Like