ALTERNATIVE

สร้าง “ไลฟ์สไตล์ใหม่ ไม่รับถุงก๊อบแก๊บ”ทั้งปี’63 ก่อนมีกฎหมายห้ามใช้ปี’64

12 พฤศจิกายน 2562… กองบก. SD Perspectives เชื่อว่าธนาคารที่ให้สินเชื่อลูกค้าโรงงานผลิตถุงก๊อบแก๊บ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ขายเม็ดพลาสติก เพื่อการขึ้นรูปเป็นถุงก๊อบแก๊บ ต้อง “ใกล้ชิด” ช่วยเหลือลูกค้า/คู่ค้า ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญครั้งนี้ ซึ่งจะเป็น 1 ในกรอบของ ESG

วันนี้รายงานข่าวจากหลายสำนัก หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครม.เห็นชอบตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ขอ 2 เรื่อง

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ครม.รับทราบถึงโครงการรณรงค์ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์ว่า 1 มกราคม 2563 จะลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง หรือที่ทุกคนเรียกกันว่า “ถุงก๊อบแก๊บ” เพื่อให้หันไปใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้า จนกระทั่งวันที่ 1 มกราคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะขอให้ประกาศใช้ “กฎหมาย”ว่าด้วยการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งด้วย

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องนี้ว่า จะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน

 

 

You Might Also Like